Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Poradnia ortoptyczna

1. Lokalizacja:  Budynek „D”  piętro „I”  pokój nr 111
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
Wiesława Wojcik 800-1500 800-1500 800-1500 800-1500 800-1500
  1. Ćwiczenia prowadzi dyplomowana ortoptystka Wiesława Wójcik
  2. Wymagane skierowanie i wpisanie na listę oczekujących: TAK
  3. Miejsce rejestracji: pok. 111, tel. 84 677 3241
  4. Pacjent wpisany na listę oczekujących a nie posiadający skierowania lub ważnego dowodu ubezpieczenia może skorzystać z porady płatnej w/g cennika.

Polityka prywatności