Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Poradnia Ortoptyczna

Lokalizacja:  Budynek „D”  piętro „I”  gabinet nr 36


Harmonogram pracy lekarzy (gabinet 36):

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
Wiesława Wojcik   730-1120 730-1505 730-1505  

Wtorki - dobieranie pomocy dla słabowidzących

Ćwiczenia prowadzi dyplomowana ortoptystka Wiesława Wójcik

Wymagane skierowanie i wpisanie na listę oczekujących: TAK

Miejsce rejestracji: pok. 36, tel. 84 677 32 41

Pacjent wpisany na listę oczekujących a nie posiadający skierowania lub ważnego dowodu ubezpieczenia może skorzystać z porady płatnej w/g cennika.

Polityka prywatności