Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Poradnia Hematologiczna

Lokalizacja:  Budynek „D”  piętro „I”  gabinet nr 13
gabinet nr 37


Harmonogram pracy lekarzy (gabinet 37):

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
dr n. med. Joanna Wszoła-Kleinrok

 

1100-1505      

Harmonogram pracy lekarzy (gabinet 13):

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
lek. med. Elżbieta Tatarska

 

    1000-1400  

 

Harmonogram pracy - gabinet zabiegowy (gabinet 43):

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
 

730-1500

730-1500 730-1500 730-1500 730-1500


Wymagane skierowanie i wpisanie na listę oczekujących: TAK
Miejsce rejestracji: Rejestracja Główna
Pacjent wpisany na listę oczekujących a nie posiadający skierowania lub ważnego dowodu ubezpieczenia może skorzystać z porady płatnej w/g cennika.

Polityka prywatności