Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Poradnia Chirurgiczna

Lokalizacja:  Budynek „D”  piętro „I” 

gabinet nr 19


Harmonogram pracy lekarzy (gabinet 19):

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
lek. med. Mateusz Turowski 830-1200        
lek. med. Anna Marzec 1200-1500        
lek. med. Valenty Kopyciak   830-1200      
lek. med. Jerzy Pukaluk   1200-1500      
lek. med. Krzysztof Siejczuk     830-1200    
lek. med. Klaudia Naklicka     1200-1500    
lek. med. Kamil Dmowski       830-1030  
lek. med. Beata Gwoździak       1030-1200  

lek. med. Marek Siemczyk

      1200-1500  
lek. med. Paweł Papierowski         830-1200
lek. med. Marek Mokrzecki         1200-1500
dr n. med. Tomasz Romanowicz         1400-1500
gab.18

Wymagane skierowanie i wpisanie na listę oczekujących: TAK
Miejsce rejestracji: Rejestracja Główna
Pacjent wpisany na listę oczekujących a nie posiadający skierowania lub ważnego ubezpieczenia może skorzystać z porady płatnej w/g cennika.

Polityka prywatności