Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Poradnia Chirurgiczna


2. Harmonogram pracy lekarzy (pokój 52):

           
lek. med. Beata Gwoździak          
lek. med. Valenty Kopytsyak          
lek. med. Jerzy Pukaluk          
lek. med. Krzysztof Siejczuk          
lek. med. Paweł Papierowski          
lek. med. Anna Marzec          
lek. med. Marek Siemczyk          
lek. med. Zbigniew Żołyński          
lek. med.  Marek Mokrzecki          

Lekarz dyżurny wg harmonogramu czwartek 1500-1800

3. Wymagane skierowanie i wpisanie na listę oczekujących: TAK
4. Miejsce rejestracji: Rejestracja Główna
5. Pacjent wpisany na listę oczekujących a nie posiadający skierowania lub ważnego ubezpieczenia może skorzystać z porady płatnej w/g cennika.

Polityka prywatności