Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Poradnia Chirurgiczna

Lokalizacja:  Budynek „D”  piętro „I” 

gabinet nr 19


Harmonogram pracy lekarzy (gabinet 19):

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
lek. med. Zbigniew Żołyński 830-1200        
lek. med. Valenty Kopyciak 1200-1500        
lek. med. Klaudia Naklicka   825-1200      
lek. med. Jerzy Pukaluk   1200-1500      
lek. med. Krzysztof Siejczuk     830-1200    
lek. med. Anna Marzec     1200-1500    
lek. med. Beata Gwoździak       830-1200  
lek. med. Marek Siemczyk       1200-1500  

lekarz dyżurny
wg. harmonogramu

      1500-1800  
lek. med. Paweł Papierowski         830-1200
lek. med.  Marek Mokrzecki         1200-1500
dr n. med. Tomasz Romanowicz         1400-1500
konsultacje
gab.18

Wymagane skierowanie i wpisanie na listę oczekujących: TAK
Miejsce rejestracji: Rejestracja Główna
Pacjent wpisany na listę oczekujących a nie posiadający skierowania lub ważnego ubezpieczenia może skorzystać z porady płatnej w/g cennika.

Polityka prywatności