Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Poradnia Audiologiczna

Lokalizacja:  Budynek „D”  piętro „I”  gabinet nr 47


Harmonogram pracy lekarzy (gabinet 47):

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
lek. med. Anna Brzostowska 730-1505 730-1505   730-1505  
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
st. piel. dypl. Barbara Kolbus 730-1505 730-1505 730-1505 730-1505 730-1505


Wymagane skierowanie i wpisanie na listę oczekujących: TAK
Miejsce rejestracji: Rejestracja Główna
Pacjent wpisany na listę oczekujących a nie posiadający skierowania lub ważnego dowodu ubezpieczenia może skorzystać z porady płatnej w/g cennika.

Polityka prywatności