Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Poradnia Audiologiczna

Lokalizacja:  Budynek „D”  piętro „I”  pokój nr 134


Harmonogram pracy lekarzy (pokój 134):

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
lek. med. Anna Brzostowska 800-1300 800-1300 800-1300 800-1300 800-1300
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
st. piel. dypl. Barbara Kolobus 730-1400 730-1400 900-1500 730-1400 900-1400


Wymagane skierowanie i wpisanie na listę oczekujących: TAK
Miejsce rejestracji: Rejestracja Główna
Pacjent wpisany na listę oczekujących a nie posiadający skierowania lub ważnego dowodu ubezpieczenia może skorzystać z porady płatnej w/g cennika.

Polityka prywatności