Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Poradnia Kardiologii Dziecięcej

Lokalizacja:  Budynek „D”  piętro „I” 

pokój nr 117
pokój nr 120

Harmonogram pracy lekarzy w pracowni echo (pokój 117 - gabinet echokardiografii):

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

lek. med. Edyta Rubaj

          730-1505   730-1505 730-1505Harmonogram pracy lekarzy (pokój 120):

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

lek. med. Edyta Rubaj

730-1505   730-1505    


Harmonogram pracy lekarzy - HOLTER (pokój 120):

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek


lek. med. Edyta Rubaj

730-1505   730-1505    


Uwaga: Przed wizytą lekarską w poradni Kardiologii Dziecięcej prosimy o wykonanie badania EKG:

  • dzieciom poniżej 10 roku życia - pokój 120
  • dzieciom powyżej 10 roku życia - pokój 115 lub w nowym budynku przychodni w gabinecie 10 lub 11


Wymagane skierowanie i wpisanie na listę oczekujących: TAK
Miejsce rejestracji: Rejestracja główna,  parter, budynek D
Pacjent wpisany na listę oczekujących a nie posiadający skierowania lub ważnego dowodu ubezpieczenia może skorzystać z porady płatnej w/g cennika.

Polityka prywatności