Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Poradnia Okulistyczna Leczenia Retinopatii Cukrzycowej

Lokalizacja:  Budynek „D”  piętro „I”  gabinet nr 17

Harmonogram pracy lekarzy (gabinet 17):

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
lek. med. Andrzej Krzesiński 730-1505     730-1505  
lek. med. Beata Gumieniak-Goch   730-1505      
lek. med. Katarzyna Biela     800-1100    
lek. med. Monika Szyport     1100-1600    
lek. med. Marta Bielecka         800-1200
lek. med. Agata Prokopiuk         1200-1505
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
mgr piel. Bożena Majkutewicz w godzinach pracy poradni


Wymagane skierowanie: TAK
Wpisanie na listę oczekujących: TAK
Miejsce rejestracji: Rejestracja główna,  parter, budynek D
Pacjent wpisany na listę oczekujących a nie posiadający skierowania lub ważnego dowodu ubezpieczenia może skorzystać z porady płatnej w/g cennika.

Polityka prywatności