Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Poradnia Okulistyczna Leczenia Retinopatii Cukrzycowej

Lokalizacja:  Budynek „D”  piętro „I”  gabinet nr 17

Harmonogram pracy lekarzy (gabinet 17):

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
lek. med. Andrzej Krzesiński 730-1800   730-1120 730-1505  
lek. med. Beata Gumieniak-Goch   730-1505      
lek. med. Monika Szyport   1505-1800      
lek. med. Anna Rejman     1505-1800    
lek. med. Katarzyna Biela       1505-1800  
dr n. med. Waldemar Kędziora         1200-1400
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
mgr st. piel. dypl. Bożena Majkutewicz 730-1500 730-1800 730-1500 730-1500 730-1220


Wymagane skierowanie: TAK
Wpisanie na listę oczekujących: TAK
Miejsce rejestracji: Rejestracja główna,  parter, budynek D
Pacjent wpisany na listę oczekujących a nie posiadający skierowania lub ważnego dowodu ubezpieczenia może skorzystać z porady płatnej w/g cennika.

Polityka prywatności