Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Poradnia Rehabilitacyjna

Lokalizacja:  Budynek „B”  piętro „I”  pokój nr 14


Harmonogram pracy lekarzy (pokój 14):

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
lek. med. Daniel Tabiszewski 1000-1400        
dr n. med. Krzysztof Mataczyński   1000-1100      
lek. med. Dariusz Czochrowski     1300-1800    
lek. med. Roman Olszewski       1000-1400  
lek. med. Dariusz Gwizdak         1000-1400

Wizyty domowe u pacjentów odbywają się w godzinach przyjęć w poradni.

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
st. piel. dypl. Beata Szczerska     1300-1500 1000-1300  


Wymagane skierowanie i wpisanie na listę oczekujących: TAK
Miejsce rejestracji: Rejestracja Główna
Pacjent wpisany na listę oczekujących a nie posiadający skierowania lub ważnego dowodu ubezpieczenia może skorzystać z porady płatnej w/g cennika.

Polityka prywatności