Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Poradnia Rehabilitacyjna

1. Lokalizacja:  Budynek „B”  piętro „I”  pokój nr 122


2. Harmonogram pracy lekarzy (pokój 148):

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
dr n. med. Krzysztof Mataczyński   1000-1400      
lek. med. Dariusz Gwizdak         1000-1400
lek. med. Roman Olszewski       1000-1400  
lek. med. Dariusz Czochrowski     1300-1800    
lek. med. Daniel Tabiszewski 1000-1400        


3. Wymagane skierowanie i wpisanie na listę oczekujących: TAK
4. Miejsce rejestracji: Rejestracja Główna
5. Pacjent wpisany na listę oczekujących a nie posiadający skierowania lub ważnego dowodu ubezpieczenia może skorzystać z porady płatnej w/g cennika.

Polityka prywatności