Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Rejestracja do poradni

Główna:

Kardiologiczna:

Poradnia medycyny pracy:

UWAGA !
Informujemy o uruchomieniu dwóch nowych numerów
w rejestracji ogólnej i kardiologicznej:

84 539 90 96  84 539 90 97

Dotychczasowe numery uległy wygaśnięciu.

Onkologiczna 84 535 98 15 (wew. 4815)
84 535 98 16 (wew. 4816)
Porady dietetyczne 84 677 32 87
Poradnia medycyny pracy 84 677 32 48
84 677 32 49
Poradnia neonatologiczna 84 677 32 32
Poradnia ortoptyczna 84 677 32 41
Poradnia lekarza rodzinnego - POZ 84 677 32 30
84 677 32 68
Nocna i świąteczna opieka zdrowotna 84 677 33 46
84 677 33 47
Poradnia chirurgii szczękowo-twarzowej
(rejestracja telefoniczna w godzinach 1000-1400)
84 677 33 11

Polityka prywatności