Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Poradnia Proktologiczna

1. Lokalizacja:  Budynek „D”  piętro „0”  pokój nr 53
       


2. Harmonogram pracy lekarzy (pokój 53)

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
lek. med. Jerzy Pukaluk 1200-1800        
lek. med. Marek Siemczyk     900-1300    
lek. med. Anna Marzec
 
        900-1305

3. Wymagane skierowanie i wpisanie na listę oczekujących: TAK
4. Miejsce rejestracji: Rejestracja Główna
5. Pacjent wpisany na listę oczekujących a nie posiadający skierowania lub ważnego dowodu ubezpieczenia może skorzystać z porady płatnej w/g cennika.

Polityka prywatności