Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Poradnia Chirurgii Szczękowo-Twarzowej

Lokalizacja:  Budynek „D”  piętro „I”  gabinet nr 25


Harmonogram pracy lekarzy (gabinet 25):

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
lek. med. Marcin Mielcarek 1000-1600 1000-1600 1000-1600 1200-1800 1000-1600
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
Specjalistka pielęgniarka Renata Waszczuk 1000-1600 1000-1600 1000-1600 1200-1800 1000-1600

Wymagane skierowanie i wpisanie na listę oczekujących: TAK

Miejsce rejestracji: Poradnia chirurgii szczękowo - twarzowej,
tel 84 677 33 11 (rejestracja telefoniczna w godzinach 1000-1400)

Pacjent wpisany na listę oczekujących a nie posiadający skierowania lub ważnego dowodu ubezpieczenia może skorzystać z porady płatnej w/g cennika.

Polityka prywatności