Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Poradnia Chirurgii Szczękowo-Twarzowej

1. Lokalizacja:  Budynek „D”  piętro „I”  pokój nr 162


2. Harmonogram pracy lekarzy (pokój 162):

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
lek. med. Marcin Mielcarek 1000-1600 1000-1600 1000-1600 1200-1800 1000-1600


3. Wymagane skierowanie i wpisanie na listę oczekujących: TAK
4. Miejsce rejestracji: Poradnia chirurgii szczękowo - twarzowej, tel 84 677 33 11
5. Pacjent wpisany na listę oczekujących a nie posiadający skierowania lub ważnego dowodu ubezpieczenia może skorzystać z porady płatnej w/g cennika.

Polityka prywatności