Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Poradnia Kardiologiczna

GABINET nr. 1

PORADNIA KONTROLI STYMULATORÓW I DEFIBRYLATORÓW

lp.

Dzień tygodnia

godziny przyjęć

7.30-11.15

godziny przyjęć

11.15 -15.00

1

PONIEDZIAŁEK

------------------------------

lek. PAWEŁ STEFAŃCZYK

kardiolog

2

WTOREK

-------------------------------

lek. JACEK KWIATUSZEWSKI

kardiolog

3

ŚRODA

-------------------------------

lek. WOJCIECH BORZĘCKI

kardiolog

4

CZWARTEK

-------------------------------

lek. BOGDAN OBSZAŃSKI

kardiolog

5

PIĄTEK

--------------------------------

lek. JANUSZ POŚWIATOWSKI

kardiolog

 

GABINET nr. 2

PORADNIA KARDIOLOGICZNA

lp.

Dzień tygodnia

godziny przyjęć

7.30-11.15

godziny przyjęć

11.15 -15.00

1

PONIEDZIAŁEK

lek. ANITA ŚCIRKA-PAKUŁA*

specjalista chorób wewnętrznych

--------------------------------

2

WTOREK

lek. MAŁGORZATA GĄBKA*

specjalista chorób wewnętrznych

--------------------------------

3

ŚRODA

lek. TOMASZ SMYK*

kardiolog

--------------------------------

4

CZWARTEK

lek. MICHAŁ KAMIŃSKI*

specjalista chorób wewnętrznych

---------------------------------

5

PIĄTEK

lek. MICHAŁ KAMIŃSKI*

specjalista chorób wewnętrznych

 

---------------------------------

*przyjęcia pacjentów z programu KOS

 

GABINET nr. 3

PORADNIA KARDIOLOGICZNA

lp.

Dzień tygodnia

godziny przyjęć

7.30-11.15

godziny przyjęć

11.15 -15.00

1

PONIEDZIAŁEK

lek. DARIUSZ PLEWIK

kardiolog

lek. WOJCIECH WRÓBEL

kardiolog

2

WTOREK

lek. TOMASZ KUDYK

kardiolog

lek. MAŁGORZATA GOSK

kardiolog

3

ŚRODA

lek. DANIEL PŁACZKIEWICZ

kardiolog

dr n.med.PAWEŁ DĄBROWSKI

kardiolog

4

CZWARTEK

dr n.med. GRAŻYNA PROKOP-LEWICKA

kardiolog *

7.30-8.30

9.30-11.15

lek. TOMASZ JASTRZĘBSKI

kardiolog

5

PIĄTEK

lek. DANUTA SOCHA

kardiolog

lek. BOGDAN OBSZAŃSKI

kardiolog

GABINET nr. 4

PORADNIA KARDIOLOGICZNA

lp.

Dzień tygodnia

godziny przyjęć

7.30-11.15

godziny przyjęć

11.15 -15.00

1

PONIEDZIAŁEK

lek. TOMASZ SZYMCZYK

kardiolog

lek. DOROTA NOWOSIELECKA

kardiolog

2

WTOREK

lek. JACEK DUDEK

kardiolog

lek. JANUSZ POŚWIATOWSKI

kardiolog

3

ŚRODA

lek. MAREK PUŹNIAK

kardiolog

lek. PIOTR BASIŃSKI

kardiolog

4

CZWARTEK

lek. JACEK KWIATUSZEWSKI

kardiolog*

7.30-8.30

9.30-11.15

lek. SEBASTIAN RACZKIEWICZ

kardiolog

5

PIĄTEK

lek. ANDRZEJ MARTYNA

kardiolog

lek. KATARZYNA KRZECZKOWSKA

kardiolog

 

GABINET nr. 5

PORADNIA KARDIOLOGICZNA

PRACOWNIA ECHOKARDIOGRAFII

lp

 

Dzień tygodnia

Godziny przyjęć

7.30-11.15

Godziny przyjęć

11.15-15.00

Godziny przyjęć

15.00-18.00

1

PONIEDZIAŁEK

lek. AGATA CZARNOPYŚ-SITARZ

kardiolog

------------------

lek. WOJCIECH WRÓBEL*

kardiolog

lek. PIOTR RUDNIK*

2

WTOREK

lek. PIOTR BASIŃSKI

kardiolog

-------------------

lek. TOMASZ SZYMCZYK*

kardiolog

lek. MAŁGORZATA GOSK*

kardiolog

 

3

ŚRODA

lek. ANDRZEJ GOSK

kardiolog

--------------------

lek. ELŻBIETA RUDNIK

kardiolog

4

CZWARTEK

-------------------------

--------------------

lek. ANDRZEJ GOSK*

lek. ANDRZEJ MARTYNA*

lek. WOJCIECH CZOCHRA*

5

PIĄTEK

lek. ELŻBIETA RUDNIK

kardiolog

-------------------

lek. ANNA SZCZUDŁOWSKA-GAŁUSZKA

kardiolog

*zmiana lekarza co miesiąc

GABINET nr. 6

PORADNIA KARDIOLOGICZNA

PRACOWNIA ECHOKARDIOGRAFII

lp

 

Dzień tygodnia

Godziny przyjęć

7.30-11.15

Godziny przyjęć

11.15-15.00

Godziny przyjęć

15.00-18.00

1

PONIEDZIA-ŁEK

lek. DOROTA NOWOSIELECKA

kardiolog

lek. DANUTA SOCHA

kardiolog

lek. DOROTA NOWOSIELECKA

kardiolog

2

WTOREK

--------------------------

lek.

KATARZYNA KRZECZKOW-SKA

kardiolog

lek. ALEKSANDER WIŚNIEWSKI

kardiolog

3

ŚRODA

-------------------------

lek.

MAŁGORZATA GOSK

kardiolog

lek. PIOTR BASIŃSKI*

kardiolog

lek. DANIEL PŁACZKIEWICZ*

kardiolog

4

CZWARTEK

--------------------------

lek. EWA ZAREMBA-FLIS

kardiolog

dr n.med. GRAŻYNA PROKOP-LEWICKA

kardiolog

 

5

PIĄTEK

-------------------------

lek. TOMASZ SZYMCZYK

kardiolog

lek. KATARZYNA KRZECZKOWSKA

kardiolog

*zmiana lekarza co miesiąc

GABINET nr. 7

PORADNIA KARDIOLOGICZNA

lp.

Dzień tygodnia

godziny przyjęć

9.00-11.15

godziny przyjęć

11.15 -15.00

1

PONIEDZIAŁEK

--------------------------------

lek. EWA ZAREMBA-FLIS

kardiolog

2

WTOREK

 

lek. AGNIESZKA JABŁOŃSKA-SZCZEPAŃSKA

kardiolog

lek. MARZENA MATEJSZCZAK-WOŚ

kardiolog

3

ŚRODA

 

--------------------------------

lek. MAŁGORZATA STEFAŃCZYK-DZIDA

kardiolog

4

CZWARTEK

--------------------------------

lek. ANDRZEJ GOSK

kardiolog

5

PIĄTEK

-------------------------------

--------------------------------

 

GABINET nr. 8

PORADNIA KARDIOLOGICZNA

lp.

Dzień tygodnia

godziny przyjęć

7.30-11.15

godziny przyjęć

11.15 -15.00

1

PONIEDZIAŁEK

lek. WOJCIECH CZOCHRA

kardiolog

lek. WOJCIECH CZOCHRA

kardiolog

2

WTOREK

lek. ALEKSANDER WIŚNIEWSKI

kardiolog

lek. ALEKSANDER WIŚNIEWSKI

kardiolog

3

ŚRODA

-------------------------------

lek. ALEKSANDER WIŚNIEWSKI

kardiolog

4

CZWARTEK

lek. ALEKSANDER WIŚNIEWSKI

kardiolog

lek. ANNA SZCZUDŁOWSKA-GAŁUSZKA

kardiolog

5

PIĄTEK

lek. WOJCIECH CZOCHRA

kardiolog

lek. AGATA CZARNOPYŚ-SITARZ

kardiolog

 

Gabinet nr 9

 

PRACOWNIA PRÓB WYSIŁKOWYCH I HOLTERA

lp

 

Dzień tygodnia

Godziny przyjęć

7.30-11.15

Godziny przyjęć

11.15-15.00

Godziny przyjęć

15.00-18.00

1

PONIEDZIAŁEK

lek. JOANNA HALEJ

lek. Piotr RUDNIK

lek. Wojciech CZOCHRA*

lek. Aleksander WIŚNIEWSKI*

2

WTOREK

lek. ANNA BALAWENDER

lek. Agata CZARNOPYŚ-SITARZ

lek. Marzena MATEJSZCZAK-WOŚ*

lek. Andrzej MARTYNA*

lek. Jacek DUDEK*

lek. Anna BALAWENDER*

3

ŚRODA

lek. PAWEŁ PODSIADŁO

lek. Elżbieta RUDNIK

lek. Wojciech WRÓBEL*

lek. Anna SZCZUDŁOWSKA-GAŁUSZKA*

lek. Katarzyna KRZECZKOWSKA*

4

CZWARTEK

----------------------

lek. AGNIESZKA JABŁOŃSKA-SZCZEPAŃSKA

kardiolog

lek. Tomasz JASTRZĘBSKI*

lek. Małgorzata GOSK*

lek. Daniel PŁACZKIEWICZ*

lek. Piotr BASIŃSKI*

5

PIĄTEK

lek. Małgorzata

GĄBKA

lek. Wojciech CZOCHRA

lek. Agata CZARNOPYŚ-SITARZ*

lek. Piotr RUDNIK*

lek. Andrzej GOSK*

lek. Elżbieta RUDNIK*

* zmiana lekarza co miesiąc

 

PACJENTÓW ZAREJESTROWANYCH NA WIZYTĘ DO LEKARZA PROSIMY O WYKONANIE BADANIA EKG

1. Wymagane skierowanie i wpisanie na listę oczekujących: TAK
2. Miejsce rejestracji: Rejestracja Kardiologiczna, tel. 84 677 33 99
3. Pacjent wpisany na listę oczekujących a nie posiadający skierowania lub ważnego dowodu ubezpieczenia może skorzystać z porady płatnej w/g cennika.

aktualizacja 16.08.2020r.

Polityka prywatności