Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Poradnia Kardiologiczna

GABINET nr. 1

PORADNIA KONTROLI STYMULATORÓW / DEFIBRYLATORÓW

lp.

Dzień tygodnia

Godziny przyjęć

1

PONIEDZIAŁEK

lek. PAWEŁ STEFAŃCZYK

kardiolog 1115 - 1500

dr n. med. PAWEŁ DĄBROWSKI

kardiolog 1505 - 1800

2

WTOREK

lek. PAWEŁ PODSIADŁO

kardiolog 1115 - 1500

3

ŚRODA

lek. WOJCIECH BORZĘCKI

kardiolog 1115 - 1500

4

CZWARTEK

----------

5

PIĄTEK

lek. lek. MARCIN CIOCH

spec. ch. wew. 1115 - 1500

 

GABINET nr. 2

PORADNIA KARDIOLOGICZNA

lp.

Dzień tygodnia

Godziny przyjęć

830-1115

1

PONIEDZIAŁEK

KOS* dr n. med. DOROTA NOWOSIELECKA

kardiolog

2

WTOREK

KOS* dr n. med. DOROTA NOWOSIELECKA

kardiolog

3

ŚRODA

dr n. med. MAREK STYCZKIEWICZ

kardiolog 900 - 1300

4

CZWARTEK

KOS* lek. MAŁGORZATA GĄBKA

kardiolog

5

PIĄTEK

KOS* lek. MALWINA SOKOŁOWICZ

kardiolog

* przyjęcia pacjentów objętych programem KOS (Kompleksowej Opieki nad Pacjentem po zawale serca)

PACJENTÓW ZAREJESTROWANYCH NA WIZYTĘ DO LEKARZA PROSIMY O WYKONANMIE BADANIA EKG.

 

GABINET nr. 3

PORADNIA KARDIOLOGICZNA

lp.

Dzień tygodnia

Godziny przyjęć

730-1115

Godziny przyjęć

1200 -1500

1

PONIEDZIAŁEK

lek. JANUSZ POŚWIATOWSKI

kardiolog

lek. WOJCIECH WRÓBEL

kardiolog

2

WTOREK

lek. TOMASZ KUDYK

kardiolog

lek. MAŁGORZATA GOSK

kardiolog

3

ŚRODA

dr n. med. DANIEL PŁACZKIEWICZ

kardiolog

dr n. med. PAWEŁ DĄBROWSKI

kardiolog

4

CZWARTEK

----------

lek. TOMASZ JASTRZĘBSKI

kardiolog

5

PIĄTEK

lek. DANUTA SOCHA

kardiolog

lek. MALWINA SOKOŁOWICZ

kardiolog

PACJENTÓW ZAREJESTROWANYCH NA WIZYTĘ DO LEKARZA PROSIMY O WYKONANMIE BADANIA EKG.

 

GABINET nr. 4

PORADNIA KARDIOLOGICZNA

lp.

Dzień tygodnia

Godziny przyjęć

Godziny przyjęć

1

PONIEDZIAŁEK

lek. TOMASZ SZYMCZYK

kardiolog 730 - 1100

dr n. med. DOROTA NOWOSIELECKA

kardiolog 1200 - 1430

2

WTOREK

lek. JACEK DUDEK

kardiolog 900 - 1100

lek. ELŻBIETA RUDNIK

kardiolog 1300 -1500

3

ŚRODA

lek. MAREK PUŹNIAK

kardiolog 900 - 1100

lek. PIOTR BASIŃSKI

kardiolog 1200 - 1430

4

CZWARTEK

lek. JACEK KWIATUSZEWSKI

kardiolog

730 - 1100

lek. SEBASTIAN RACZKIEWICZ

kardiolog 1300 - 1500

5

PIĄTEK

lek. ANDRZEJ MARTYNA

kardiolog

przyjmuje tylko w pierwszy piątek miesiąca

900 - 1100

lek. KATARZYNA KRZECZKOWSKA

kardiolog 1200 - 1400

PACJENTÓW ZAREJESTROWANYCH NA WIZYTĘ DO LEKARZA PROSIMY O WYKONANMIE BADANIA EKG.

 

GABINET nr. 5

PORADNIA KARDIOLOGICZNA

PRACOWNIA ECHOKARDIOGRAFII

lp

Dzień tygodnia

Godziny przyjęć

1505 - 1800

1

PONIEDZIAŁEK

lek. WOJCIECH WRÓBEL / lek. PIOTR RUDNIK

kardiolog

2

WTOREK

lek. DANUTA SOCHA

kardiolog

3

ŚRODA

lek. ELŻBIETA RUDNIK

kardiolog

4

CZWARTEK

lek. ANDRZEJ GOSK / lek. ANDRZEJ MARTYNA

kardiolog

lek. MARCIN CIOCH

spec. ch. wew.

5

PIĄTEK

----------

 

GABINET nr. 6

PORADNIA KARDIOLOGICZNA

PRACOWNIA ECHOKARDIOGRAFII

lp

Dzień tygodnia

Godziny przyjęć

900 - 1115

Godziny przyjęć

1115 - 1500

Godziny przyjęć

1505 - 1800

1

PONIEDZIAŁEK

----------

lek. DANUTA SOCHA

kardiolog

dr n. med. DOROTA NOWOSIELECKA / lek. MARZENA MATEJSZCZAK-WOŚ

kardiolog

lek. MARCIN CIOCH

spec. ch. wew.

2

WTOREK

dr n. med. DOROTA NOWOSIELECKA

kardiolog

lek. KATARZYNA KRZECZKOW-SKA

kardiolog

lek. MAŁGORZATA GOSK / lek. TOMASZ SZYMCZYK

kardiolog

3

ŚRODA

----------

lek. MAŁGORZATA GOSK

kardiolog

lek. PIOTR BASIŃSKI / dr n. med. DANIEL PŁACZKIEWICZ

kardiolog

4

CZWARTEK

----------

lek. EWA ZAREMBA-FLIS

kardiolog

dr n. med. GRAŻYNA PROKOP-LEWICKA / lek. ANNA SZCZUDŁOWSKA-GAŁUSZKA

kardiolog

5

PIĄTEK

----------

lek. TOMASZ SZYMCZYK

kardiolog

lek. KATARZYNA KRZECZKOWSKA

kardiolog

 

GABINET nr. 7

PORADNIA KARDIOLOGICZNA

lp.

Dzień tygodnia

Godziny przyjęć

Godziny przyjęć

1

PONIEDZIAŁEK

----------

lek. EWA ZAREMBA-FLIS

kardiolog 1200 - 1400

2

WTOREK

lek. MICHAŁ KAMIŃSKI

kardiolog 800 - 1115

lek. MARZENA MATEJSZCZAK-WOŚ

kardiolog 1200 - 1400

3

ŚRODA

* KOS 830 - 1100

lek. ANITA ŚCIRKA-PAKUŁA

kardiolog

lek. MAŁGORZATA STEFAŃCZYK-DZIDA

kardiolog 1100 - 1400

4

CZWARTEK

dr n. med. GRAŻYNA PROKOP-LEWICKA

kardiolog 700 - 930

lek. ANDRZEJ GOSK

kardiolog 1200 - 1400

5

PIĄTEK

----------

----------

* przyjęcia pacjentów objętych programem KOS (Kompleksowej Opieki nad Pacjentem po zawale serca)

PACJENTÓW ZAREJESTROWANYCH NA WIZYTĘ DO LEKARZA PROSIMY O WYKONANMIE BADANIA EKG.

 

GABINET nr. 8

PORADNIA KARDIOLOGICZNA

lp.

Dzień tygodnia

Godziny przyjęć

Godziny przyjęć

1

PONIEDZIAŁEK

lek. WOJCIECH CZOCHRA

kardiolog 800 - 1400

----------

2

WTOREK

lek. ALEKSANDER WIŚNIEWSKI

kardiolog 900-1300

----------

3

ŚRODA

----------

----------

4

CZWARTEK

----------

lek. ANNA SZCZUDŁOWSKA-GAŁUSZKA

kardiolog 1200 - 1400

5

PIĄTEK

----------

lek. AGATA CZARNOPYŚ-SITARZ

kardiolog 1200 - 1500

 

GABINET nr. 9

PRACOWNIA PRÓB WYSIŁKOWYCH I HOLTERA

lp

Dzień tygodnia

Godziny przyjęć

730 - 1115

Godziny przyjęć

1115 - 1500

Godziny przyjęć

1500 - 1800

1

PONIEDZIAŁEK

----------

lek. Piotr RUDNIK

kardiolog

lek. WOJCIECH CZOCHRA / lek. ALEKSANDER WIŚNIEWSKI

kardiolog

2

WTOREK

----------

lek. AGATA CZARNOPYŚ-SITARZ

kardiolog

lek. MARZENA MATEJSZCZAK-WOŚ / lek. ANDRZEJ MARTYNA / lek. JACEK DUDEK / dr n. med. GRAŻYNA PROKOP-LEWICKA

kardiolog

3

ŚRODA

----------

lek. ELŻBIETA RUDNIK

kardiolog

lek. WOJCIECH WRÓBEL / lek. ANNA SZCZUDŁOWSKA-GAŁUSZKA / lek. KATARZYNA KRZECZKOWSKA / lek. PAWEŁ PODSIADŁO

kardiolog

4

CZWARTEK

----------

lek. PIOTR BASIŃSKI

kardiolog

lek. TOMASZ JASTRZĘBSKI / lek. MAŁGORZATA GOSK / lek. DANIEL PŁACZKIEWICZ / lek. PIOTR BASIŃSKI

kardiolog

5

PIĄTEK

----------

----------

lek. AGATA CZARNOPYŚ-SITARZ / lek. PIOTR RUDNIK / lek. ANDRZEJ GOSK / lek. ELŻBIETA RUDNIK

kardiolog

 

 

1. Wymagane skierowanie i wpisanie na listę oczekujących: TAK
2. Miejsce rejestracji: Rejestracja Kardiologiczna, tel. 84 677 33 99
3. Pacjent wpisany na listę oczekujących a nie posiadający skierowania lub ważnego dowodu ubezpieczenia może skorzystać z porady płatnej w/g cennika.

aktualizacja 05.07.2023r.

Polityka prywatności