Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Poradnia Kardiologiczna

GABINET nr. 1

PORADNIA KONTROLI STYMULATORÓW / DEFIBRYLATORÓW

lp.

Dzień tygodnia

Godziny przyjęć

1

PONIEDZIAŁEK

lek. PAWEŁ STEFAŃCZYK

kardiolog 1115 - 1500

dr n. med. PAWEŁ DĄBROWSKI

kardiolog 1505 - 1800

2

WTOREK

lek. PAWEŁ PODSIADŁO

kardiolog 1115 - 1500

3

ŚRODA

lek. WOJCIECH BORZĘCKI

kardiolog 1115 - 1500

4

CZWARTEK

----------

5

PIĄTEK

lek. lek. MARCIN CIOCH

spec. ch. wew. 1115 - 1500

 

GABINET nr. 2

PORADNIA KARDIOLOGICZNA

lp.

Dzień tygodnia

Godziny przyjęć

800-1100

1

PONIEDZIAŁEK

KOS*

2

WTOREK

----------

3

ŚRODA

KOS*

4

CZWARTEK

KOS*

5

PIĄTEK

KOS*

* przyjęcia pacjentów objętych programem KOS (Kompleksowej Opieki nad Pacjentem po zawale serca)

PACJENTÓW ZAREJESTROWANYCH NA WIZYTĘ DO LEKARZA PROSIMY O WYKONANMIE BADANIA EKG.

 

GABINET nr. 3

PORADNIA KARDIOLOGICZNA

lp.

Dzień tygodnia

Godziny przyjęć

730-1115

Godziny przyjęć

1115 -1500

1

PONIEDZIAŁEK

lek. JANUSZ POŚWIATOWSKI

kardiolog

1200 -1500

lek. WOJCIECH WRÓBEL

kardiolog

2

WTOREK

lek. TOMASZ KUDYK

kardiolog

lek. MAŁGORZATA GOSK

kardiolog

3

ŚRODA

dr n. med. DANIEL PŁACZKIEWICZ

kardiolog

dr n. med. PAWEŁ DĄBROWSKI

kardiolog

4

CZWARTEK

----------

lek. TOMASZ JASTRZĘBSKI

kardiolog

5

PIĄTEK

lek. DANUTA SOCHA

kardiolog

----------

PACJENTÓW ZAREJESTROWANYCH NA WIZYTĘ DO LEKARZA PROSIMY O WYKONANMIE BADANIA EKG.

 

GABINET nr. 4

PORADNIA KARDIOLOGICZNA

lp.

Dzień tygodnia

Godziny przyjęć

730-1115

Godziny przyjęć

1115 -1500

1

PONIEDZIAŁEK

lek. med. TOMASZ SZYMCZYK

kardiolog

dr n. med. DOROTA NOWOSIELECKA

kardiolog

2

WTOREK

lek. med. JACEK DUDEK

kardiolog

lek. med. ELŻBIETA RUDNIK

kardiolog

3

ŚRODA

lek. med. MAREK PUŹNIAK

kardiolog

lek. med. PIOTR BASIŃSKI

kardiolog

4

CZWARTEK

lek. med. JACEK KWIATUSZEWSKI

kardiolog

lek. med. SEBASTIAN RACZKIEWICZ

kardiolog

5

PIĄTEK

lek. med. ANDRZEJ MARTYNA

kardiolog

przyjmuje tylko w pierwszy piątek miesiąca

lek. med. KATARZYNA KRZECZKOWSKA

kardiolog

PACJENTÓW ZAREJESTROWANYCH NA WIZYTĘ DO LEKARZA PROSIMY O WYKONANMIE BADANIA EKG.

 

GABINET nr. 5

PORADNIA KARDIOLOGICZNA

PRACOWNIA ECHOKARDIOGRAFII (1)

lp

Dzień tygodnia

Godziny przyjęć

1505 - 1800

1

PONIEDZIAŁEK

lek. med. WOJCIECH WRÓBEL

kardiolog

lek. med. PIOTR RUDNIK

spec. ch. wew.

2

WTOREK

lek. med. DANUTA SOCHA

kardiolog

3

ŚRODA

lek. med. ELŻBIETA RUDNIK

kardiolog

4

CZWARTEK

lek. ANDRZEJ GOSK / lek. ANDRZEJ MARTYNA

kardiolog

lek. MARCIN CIOCH

spec. ch. wew.

5

PIĄTEK

----------

 

GABINET nr. 6

PORADNIA KARDIOLOGICZNA

PRACOWNIA ECHOKARDIOGRAFII (2)

lp

Dzień tygodnia

Godziny przyjęć

900 - 1115

Godziny przyjęć

1115 - 1500

Godziny przyjęć

1505 - 1800

1

PONIEDZIAŁEK

----------

lek. med. DANUTA SOCHA

kardiolog

dr n. med. DOROTA NOWOSIELECKA / lek. MARZENA MATEJSZCZAK-WOŚ

kardiolog

lek. MARCIN CIOCH

spec. ch. wew.

2

WTOREK

dr n. med. DOROTA NOWOSIELECKA

kardiolog

----------

lek. med. MAŁGORZATA GOSK / lek. med. TOMASZ SZYMCZYK

kardiolog

3

ŚRODA

----------

lek. med. MAŁGORZATA GOSK

kardiolog

lek. med. PIOTR BASIŃSKI / dr n. med. DANIEL PŁACZKIEWICZ

kardiolog

4

CZWARTEK

----------

lek. med. EWA ZAREMBA-FLIS

kardiolog

dr n. med. GRAŻYNA PROKOP-LEWICKA

kardiolog 1605 - 1800

5

PIĄTEK

----------

lek. med. TOMASZ SZYMCZYK

kardiolog

lek. med. KATARZYNA KRZECZKOWSKA

kardiolog

 

GABINET nr. 7

PORADNIA KARDIOLOGICZNA

lp.

Dzień tygodnia

Godziny przyjęć

730 - 1115

Godziny przyjęć

1115 - 1500

1

PONIEDZIAŁEK

----------

lek. med. EWA ZAREMBA-FLIS

kardiolog

2

WTOREK

lek. med. MICHAŁ KAMIŃSKI

kardiolog

lek. med. MARZENA MATEJSZCZAK-WOŚ

kardiolog

3

ŚRODA

----------

lek. med. MAŁGORZATA STEFAŃCZYK-DZIDA

kardiolog

4

CZWARTEK

dr n. med. GRAŻYNA PROKOP-LEWICKA

kardiolog 700 - 930

lek. med. ANDRZEJ GOSK

kardiolog

5

PIĄTEK

----------

----------

 

PACJENTÓW ZAREJESTROWANYCH NA WIZYTĘ DO LEKARZA PROSIMY O WYKONANMIE BADANIA EKG.

 

GABINET nr. 8

PORADNIA KARDIOLOGICZNA

lp.

Dzień tygodnia

Godziny przyjęć

1

PONIEDZIAŁEK

dr n. med. DOROTA NOWOSIELECKA

kardiolog 830-1115

2

WTOREK

dr n. med. GRAŻYNA PROKOP-LEWICKA / dr n. med. PAWEŁ DĄBROWSKI

kardiolog 900 - 1300

3

ŚRODA

lek. med. MAŁGORZATA GĄBKA

kardiolog 1115-1500

4

CZWARTEK

lek. med. ANNA SZCZUDŁOWSKA-GAŁUSZKA

kardiolog 1115-1500

5

PIĄTEK

lek. med. AGATA CZARNOPYŚ-SITARZ

kardiolog 1115-1500

 

GABINET nr. 9

PRACOWNIA HOLTERA

Imię i nzawisko lekarza Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

dr n. med. PAWEŁ DĄBROWSKI

lek. med. JACEK KWIATUSZEWSKI

lek. med. MAŁGORZATA GĄBKA

lek. med. PAWEŁ STEFAŃCZYK

kardiolog

730-1505        

lek. med. MARZENA MATEJSZCZAK-WOŚ

lek. med. ANDRZEJ MARTYNA

lek. med. JACEK DUDEK

dr n. med. GRAŻYNA PROKOP-LEWICKA

kardiolog

  730-1505      

lek. med. WOJCIECH WRÓBEL

lek. med. ANNA SZCZUDŁOWSKA-GŁUSZKA

lek. med. KATARZYNA KRZECZKOWSKA

kardiolog

    730-1505    

lek. med. TOMASZ JASTRZĘBSKI

lek. med. MAŁGORZATA GOSK

dr. n. med. DANIEL PŁACZKIEWICZ

lek. med. PIOTR BASIŃSKI

kardiolog

      730-1505  

lek. med. AGATA CZARNOPYŚ-SITARZ

lek. med. ANDRZEJ GOSK

lek. med. ELŻBIETA RUDNIK

kardiolog

lek. med. PIOTR RUDNIK

spec. ch. wew.

        730-1505

 

GABINET nr. 9

PRACOWNIA PRÓB WYSIŁKOWYCH

Imię i nzawisko lekarza Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

lek. med. PIOTR RUDNIK

spec. ch. wew.

1115-1500        

lek. med. AGATA CZARNOPYŚ-SITARZ

lek. med. MICHAŁ KAMIŃSKI

kardiolog

  1115-1500      

lek. med. ELŻBIETA RUDNIK

kardiolog

    1115-1500    

lek. med. PIOTR BASIŃSKI

kardiolog

      1115-1500  

lek. med. ANITA ŚCIRKA-PAKUŁA

kardiolog

        1115-1500

 

 

1. Wymagane skierowanie i wpisanie na listę oczekujących: TAK
2. Miejsce rejestracji: Rejestracja Kardiologiczna, tel. 84 677 33 99
3. Pacjent wpisany na listę oczekujących a nie posiadający skierowania lub ważnego dowodu ubezpieczenia może skorzystać z porady płatnej w/g cennika.

aktualizacja 24.01.2024r.

Polityka prywatności