Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Poradnia Foniatryczna

Lokalizacja:  Budynek „D”  piętro „I”  gabinet nr 28


Harmonogram pracy lekarzy (gabinet 28):

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
Lek. med. Dorota Dziuba-Żyła 900-1400 900-1400 900-1400 900-1400 900-1400
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
st. piel. dypl. Jadwiga Kotlińska 725-1500 725-1500 725-1500 725-1500 725-1500

Wymagane skierowanie i wpisanie na listę oczekujących: TAK
Miejsce rejestracji: Rejestracja Główna
Pacjent wpisany na listę oczekujących a nie posiadający skierowania lub ważnego dowodu ubezpieczenia może skorzystać z porady płatnej w/g cennika.

Polityka prywatności