Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Poradnia Chirurgii Naczyń

Lokalizacja:  Budynek „D”  piętro „I”  pokój nr 162a

Harmonogram pracy lekarzy:

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
lek. med. Janusz Łój 900-1200        
lek. med. Janusz Książek     900-1200    
lek. med. Robert Grajeta     1200-1500    
lek. med. Piotr Petryk       900-1200  
dr n. med. Maciej Jedliński       1200-1500  
lek. med. Piotr Demski         900-1200


Wymagane skierowanie i wpisanie na listę oczekujących: TAK
Miejsce rejestracji: Rejestracja główna,  parter, budynek D
Pacjent wpisany na listę oczekujących a nie posiadający skierowania lub ważnego dowodu ubezpieczenia może skorzystać z porady płatnej w/g cennika.

Polityka prywatności