Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Poradnia Chirurgii Naczyń

Lokalizacja:  Budynek „D”  piętro „parter” 

gabinet nr 4

gabinet nr 5

Harmonogram pracy lekarzy (gabinet nr 4):

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
lek. med. Janusz Łój 900-1200        
lek. med. Janusz Książek     900-1200    
lek. med. Robert Grajeta     1200-1500    
lekarz wyznaczony przez lekarza kierującego oddziałem       900-1200  
dr n. med. Maciej Jedliński       1200-1500  
spec. piel. Jolanta Serafin 700-1435 700-1435 730-1505 730-1505 730-1505

 

Harmonogram pracy lekarzy (gabinet nr 4):

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
lek. med. Piotr Demski   900-1200      
dr n. med. Marek Durakiewicz       900-1000
konsultacje
 


Wymagane skierowanie i wpisanie na listę oczekujących: TAK
Miejsce rejestracji: Rejestracja główna,  parter, budynek D
Pacjent wpisany na listę oczekujących a nie posiadający skierowania lub ważnego dowodu ubezpieczenia może skorzystać z porady płatnej w/g cennika.

Polityka prywatności