Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Oddział Laryngologiczny

Ordynator oddziału: dr n. med. Jerzy Zawiślak
Pielęgniarka oddziałowa: mgr Anna Chmiel 
Z-ca Pielęgniarki oddziałowej: mgr Ewa Kucharska
   
Telefony:  
pokój lekarzy: 84 677 37 21
punkt pielęgniarek: 84 677 37 30
sekretariat: 84 677 37 20
Ilość łóżek: 29
Lokalizacja: VII piętro, blok A

Inne informacje:

W Oddziale leczeni są pacjenci z urazami w obrębie twarzoczaszki, chorzy z różnego rodzaju zmianami nowotworowymi w obrębie głowy i szyi, ponieważ otorynolaryngologia nazywana jest obecnie chirurgią głowy i szyi, gdyż działanie jej sięga od podstawy czaszki do obojczyków.

Do zabiegów wykorzystywana jest technika operacji w mikroskopie lub w optyce światłowodowej w zastosowaniem monitora. Stosowane są techniki kriochirurgii oraz laserochirurgii, co stwarza nowe możliwości leczenia wielu stanów chorobowych. 

Oddział leczy pacjentów ze schorzeniami z zakresu laryngologii dziecięcej, audiologii, foniatrii, onkologii laryngologicznej, traumatologii laryngologicznej i szczękowej oraz rynologii i alergologii laryngologicznej.

Wykonywany jest prawie pełny zakres operacji laryngologicznych w tym: 

 • operacje otiatryczne z zabiegami poprawiającymi słuch,
 • operacje nosa i zatok przynosowych, 
 • operacje rynoseptoplasyczne z wykorzystaniem optyki sinusoskopu, 
 • operacje torbieli i przetok wrodzonych szyi, 
 • operacje ślinianek, 
 • operacje onkologiczne zmian nowotworowych w zakresie nosa, zatok, warg, dna jamy ustnej, języka, migdałków, gardła, krtani oraz tarczycy i innych zmian w obrębie skóry twarzy i szyi, 
 • operacje rekonstrukcyjne twarzy po urazach oraz operacjach onkologicznych z zastosowaniem płatów skórno mięśniowych a także wolnych przeszczepów skóry, 
 • zabiegi z zakresu chirurgii plastycznej dotyczące nosa i małżowin usznych. 

Do diagnostyki używana jest nowoczesna aparatura, w tym aparaty ultrasonograficzne, nowoczesna radiodiagnostyka z tomografią komputerową, badania kontrastowe i angiograficzne. 

Wszystkie łóżka w Oddziale funkcjonują jako łóżka ruchome i są wykorzystywane w zależności od potrzeb i schorzeń pacjentów. 

W procesie leczenia i diagnostyki mogą brać udział lekarze rodzinni pacjentów kierowanych na hospitalizację zapraszamy do uczestniczenia w zabiegach operacyjnych jak również w postępowaniu pooperacyjnym.

Pacjenci ambulatoryjni przyjmowani są w Poradni:

 • Laryngologicznej, 
 • Audiologicznej, 
 • Foniatrycznej, 
 • Alergologii Laryngologicznej, 
 • Chirurgii Twarzowo-Szczękowej.

Zastosowanie techniki wideostroboskopii w Poradni Foniatrycznej, pełnego zakresu badań audiometrycznych w Poradni Audiologicznej we współpracy z Zakładem Diagnostyki Przyrządowej w tym badań BERA oraz badań alergologicznych z wykonywaniem testów skórnych, cytologii nosa, poziomu specyficznych przeciwciał IgE we krwi oraz badań rynomanometrycznych stworzyło możliwość pełnego diagnozowania i leczenia chorych z różnego typu schorzeniami z zakresu otorynolaryngologii. 

W Poradniach przyjmowani są również pacjenci nie posiadający skierowań, po uprzednim uiszczeniu opłaty w kasie Szpitala.

Polityka prywatności