Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Oddział Chirurgii Naczyniowej

Oddział Chirurgii Naczyniowej
 

Lekarz Kierujący Oddziałem: dr n. med. Marek Durakiewicz
Pielęgniarka oddziałowa: mgr Dorota Łyś
   
Telefony:  
pokój lekarzy: 84 677 35 72
punkt pielęgniarek: 84 677 35 89
sekretariat: 84 677 35 80
Ilość łóżek: 20
Lokalizacja: IV piętro, blok A

 

Inne informacje:

Oddział działa od 2006 r. Od początku działalnością Oddziału kieruje dr Marek Durakiewicz. 
Rozwój chirurgii naczyniowej w Zamościu zapoczątkowało uruchomienie w styczniu 1999 r. Pododdziału Chirurgii Naczyniowej w ramach Oddziału Chirurgicznego. W 2006 r. wydzielono samodzielny Oddział Chirurgii Naczyniowej. 
Oddział posiada 20 łóżek szpitalnych. Chorzy z ostrymi chorobami naczyń (pęknięty tętniak aorty brzusznej, ostre niedokrwienie kończyn dolnych na podłożu zakrzepicy, zatoru lub urazu oraz pacjenci z ostrymi chorobami układu żylnego) dzięki funkcjonowaniu Oddziału mają możliwość szybkiej, fachowej i całodobowej opieki oraz specjalistycznego leczenia. Dzięki bogatej bazie sprzętowej (arteriografia subtrakcyjna, 64-rzędowa tomografia komputerowa oraz własny aparat USG Doppler oraz rezonans magnetyczny) w zakresie angiologii i angiochirurgii Oddział stanowi jednostkę samowystarczalną. Dzięki możliwości współpracy z Zakładem Hemodynamiki Oddział stale zwiększa ilość i zakres wykonywanych zabiegów endowaskularnych (przezskórne plastyki naczyń, implantacje stentów, wszczepianie stentgraftów w leczeniu tętniaka aorty brzusznej i piersiowej). Przy współpracy z Oddziałem Neurologii stale wzrasta ilość udrożnień tętnic szyjnych, będących wiodącą metodą profilaktyki udaru mózgu. W zakresie chorób układu żylnego wykonywane są planowe operacje żylaków (metodą klasyczną, laseroterapii i kriochirurgii), operacyjnie leczony jest zespół pozakrzepowy i owrzodzenia będące jego powikłaniem. Szczególnym zainteresowaniem Oddziału jest problematyka dostępu naczyniowego dla celów hemodializoterapii. Podjęta została współpraca z kilkunastoma Stacjami Dializ województwa lubelskiego oraz podkarpackiego.

Na Oddziale stale wzrastała liczba wykonywanych zabiegów operacyjnych zarówno w trybie planowym jak i ostrodyżurowym. W 1998 r. wykonano ich 31, obecnie liczba ta oscyluje około 1000 operacji rocznie. Dodatkowo do około 200 rocznie wzrosła liczba wykonywanych zabiegów endowaskularnych. Łącznie w 16 – to letnim okresie działalności wykonano już 13 895 operacji w zakresie tętnic i żył. W trakcie realizacji jest projekt utworzenia w strukturze Bloku Operacyjnego nowoczesnej Sali Hybrydowej, co umożliwi chirurgom naczyniowym znaczne zwiększenie zakresu małoinwazyjnych operacji endowaskularnych na naczyniach tętniczych. Drugim strategicznym kierunkiem obecnego działania Oddziału Chirurgii Naczyniowej jest zmniejszenie ilości amputacji kończyn dolnych co nierozerwalnie łączy się z poprawą leczenia cukrzycy u pacjentów naszego regionu. Pracownicy Oddziału biorą czynny udział w spotkaniach naukowych, zjazdach, konferencjach i szkoleniach czego efektem jest około 50 publikacji zjazdowych i artykułów w prasie polskiej i zagranicznej. Ponadto, pracownicy oddziału uczestniczyli w wielu międzynarodowych badaniach naukowych (np. SP-777, HA-007 (NAPA-3), BIO-PAD201, RECOVER II, REMEDY i EUCLID).

Obecnie na Oddziale zatrudnionych jest czterech specjalistów chirurgii naczyniowej, kolejny z lekarzy jest w trakcie specjalizacji w tym zakresie. Sześciu lekarzy posiada specjalizację z chirurgii ogólnej. Łącznie zatrudnionych jest 7 lekarzy.

Na Oddziale i w Poradni Chirurgii Naczyń zatrudnionych jest 18 pielęgniarek Obsługa Oddziału stanowią 4 osoby, w tym sekretarka medyczna i 3 salowe.

 

Polityka prywatności