Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Oddział Nefrologii, Endokrynologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych

Lekarz Kierujący Oddziałem lek. med. Dariusz Dębicki
Z-ca Lekarza Kierującego Oddziałem: dr n. med. Marek Maciejewski
Pielęgniarka oddziałowa: mgr Mariola Rębisz 
Z-ca Pielęgniarki oddziałowej: Sylwia Kłapouch
p.o. Pielęgniarki Oddziałowej Marzena Omelewska-Kowalczyk (Stacja Dializ)
Telefony:  
pokój lekarzy - Oddział: 84 677 36 21
pokój lekarzy - Stacja Dializ: 84 677 31 17
punkt pielęgniarek - Oddział: 84 677 36 05
punkt pielęgniarek - Stacja Dializ: 84 677 31 15
sekretariat - Oddział: 84 677 36 00
sekretariat - Stacja Dializ: 84 677 31 20
Ilość łóżek: 52
Lokalizacja: V piętro, blok A - Oddział
  parter, blok C - Stacja Dializ

 

Inne informacje:

Oddział świadczy usługi medyczne pacjentom w zakresie chorób wewnętrznych a w szczególności w zakresie chorób nerek poprzez rozpoznawanie, leczenie oraz orzekanie o stanie zdrowia hospitalizowanych, udzielanie świadczeń konsultacyjnych dla Oddziałów szpitalnych innych specjalności, udzielanie kwalifikowanej pomocy w nagłych wypadkach i zachorowaniach.

Integralną częścią oddziału jest Stacja Dializ. Oddział zabezpiecza potrzeby łóżkowe dla chorych pozostających w programie przewlekłych hemodializ. Stacja posiada 4 łóżka ogólne i 14 stanowisk dializacyjnych. 
Pacjenci mogą uzyskać porady ambulatoryjne w Poradni Endokrynologicznej, Chorób Metabolicznych i Nefrologicznej.

Polityka prywatności