Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Szpitalny Oddział Ratunkowy

Lekarz Kierujący: dr n. med. Michał Słomian
Z-ca lekarza kierującego: lek. med. Łukasz Ostasz
Pielęgniarka oddziałowa: mgr Emilia Bielecka
Z-ca Pielęgniarki oddziałowej: mgr Ewa Słotwińska
Telefony:  
gabinet badań strona zachowawcza: 84 677 31 30
gabinet badań strona zabiegowa: 84 677 31 25
punkt pielęgniarek: 84 677 31 36
rejestracja: 84 677 31 35
Ilość łóżek: 14, w tym 2 łóżka resuscytacyjno- zabiegowe, 2 łóżka terapii natychmiastowej i 3 łóżka wstępnej intensywnej terapii
Lokalizacja: piętro, blok C

 

Inne informacje:


Oddział działa od 1 stycznia 2002 r. W okresie poprzedzającym działała Izba Przyjęć. Oddział powstał w ramach programu „Zintegrowane ratownictwo medyczne”. Pierwszym ordynatorem Oddziału był lek. med. Leszek Bez (do 2006). Od 2006 r. Oddziałem kieruje prof. Krzysztof Marczewski, a funkcję zastępcy ordynatora pełni dr Michał Słomian. Szpitalny Oddział Ratunkowy posiada 14 łóżek, w tym 2 łóżka resuscytacyjno – zabiegowe, 2 łóżka terapii natychmiastowej i 3 łóżka wstępnej intensywnej terapii.
SOR obejmuje swoim działaniem ponad 300 tys. populacji powiatu zamojskiego i powiatów ościennych. Możliwości kadrowe i diagnostyczne Oddziału, wraz z pozostałymi wysokoprofilowymi oddziałami działającymi w szpitalu, pozwalają na pełne leczenie pacjentów będących w stanach nagłego zagrożenia zdrowia i życia. Szczególne cechy tych działań to podtrzymanie i ustabilizowanie zagrożonych czynności życiowych, szybka identyfikacja przyczyny nagłego zagrożenia, opanowanie i ograniczenie jego dalszych skutków i powikłań, opanowanie bólu i cierpienia zagrożonego pacjenta. Ponadto, przyjmowanie pacjentów kierowanych na oddziały szpitalne w trybie nagłym, udzielenie im doraźnej pomocy medycznej w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Oddział posiada możliwości całodobowej diagnostyki laboratoryjnej, ultrasonograficznej, endoskopowej i radiologicznej, w tym tomografii komputerowej. W skład Oddziału wchodzą obszary: segregacji medycznej i przyjęć, resuscytacyjno – zabiegowy, terapii natychmiastowej, krótkotrwałej intensywnej terapii, obserwacyjny i diagnostyczno – laboratoryjny. SOR posiada łączność ze wszystkimi służbami ratowniczymi. Szpital posiada całodobowe lądowisko dla śmigłowców sanitarnych. Oddział pełni całodobowy ostry dyżur przez wszystkie dni tygodnia. Rocznie na Oddział przyjmowanych jest ok. 40 tys. pacjentów. Połowa z nich po diagnostyce, leczeniu i obserwacji jest wypisywanych do domu. Pozostali trafiają na inne oddziały Szpitala.

SOR zatrudnia 63 osoby na pełnych etatach, w tym 3 lekarzy (2 specjalistów medycyny ratunkowej), 29 pielęgniarek (11 specjalistek pielęgniarstwa ratunkowego), 14 ratowników medycznych, 6 sanitariuszy, 2 rejestratorki medyczne, 2 sekretarki medyczne, 1 referenta gospodarczego i 6 salowych.

 

Polityka prywatności