Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Oddział Rehabilitacji Stacjonarnej z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej

Ordynator oddziału: dr n. med. Krzysztof Mataczyński
Z-ca Ordynatora oddziału: lek. med. Roman Olszewski
Kierownik ds. fizjoterapii: mgr Andrzej Molas
Pielęgniarka oddziałowa: mgr Hanna Witek 
Telefony:  
Pokój lekarzy: 84 677 30 51
Punkt pielęgniarek: 84 677 30 54
Sekretariat: 84 677 30 60
Ilość łóżek: 34
Lokalizacja: blok H

Inne informacje:

Pion rehabilitacji obejmuje:

  • Zakład Rehabilitacji z Ośrodkiem Pobytu Rehabilitacji Dziennej (zabiegi rehabilitacyjne)
Kierownik Zakładu Rehabilitacji
z Ośrodkiem Pobytu Rehabilitacji Dziennej
mgr Andrzej Molas
Telefony:  
Rejestracja: 84 677 38 22
Sala ćwiczeń: 84 677 38 38
Fizjoterapia: 84 677 38 27
Lokalizacja: blok B
  • Poradnia Rehabilitacyjna 

Powyższe struktury podlegają Ordynatorowi Oddziału Rehabilitacji, którym jest  dr n. med. Krzysztof Mataczyński. Oddział liczy 34 łóżka.

Prowadzona jest w nim rehabilitacja pacjentów z porażeniami i niedowładami w wyniku uszkodzenia centralnego i obwodowego układu nerwowego o różnej etiologii, po urazach wielonarządowych, złamaniach w obrębie kręgosłupa bez porażeń i z porażeniami – zwykle po wcześniejszym leczeniu neurochirurgicznym. Leczenie to odbywa się w ramach rehabilitacji neurologicznej. 

Rehabilitacja ogólnoustrojowa obejmuje usprawnianie po długotrwałym unieruchomieniu, czynnościowe leczenie złamań śródstawowych, usprawnianie po amputacji, w zmianach zwyrodnieniowych stawów – szczególnie po uprzednim leczeniu operacyjnym, w zespołach bólowych kręgosłupa oraz w chorobach przeciążeniowych narządu ruchu.

Polityka prywatności