Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Oddział Rehabilitacji z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej

Lekarz Kierujący Oddziałem: dr n. med. Krzysztof Mataczyński
Z-ca Lekarza Kierującego Oddziałem: lek. med. Daniel Tabiszewski
Pielęgniarka oddziałowa: mgr Hanna Witek 
Telefony:  
Pokój lekarzy: 84 677 31 87
Punkt pielęgniarek: 84 677 31 90
84 677 31 96
Sekretariat: 84 677 31 85
Ilość łóżek: 34
Lokalizacja: blok C piętro III

Inne informacje:

Pion rehabilitacji obejmuje:

 • Zakład Rehabilitacji z Ośrodkiem Pobytu Rehabilitacji Dziennej (zabiegi rehabilitacyjne)
Lekarz Kierujący Oddziałem Rehabilitacji dr n. med. Krzysztof Mataczyński
Kierownik ds. fizjoterapii mgr Robert Partyka
Telefony:  
Rejestracja: 84 677 38 22
Sala ćwiczeń: 84 677 38 38
Fizjoterapia: 84 677 38 27
Lokalizacja: blok B

Zakład Rehabilitacji rozpoczął działalność w maju 1996r. Placówka licząca ponad 700m2 powierzchni użytkowej świadczy usługi w systemie ambulatoryjnym, oraz w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej z zakresu szeroko pojętej fizjoterapii.

Dysponuje pracowniami:

 • kinezyterapia

 • fizykoterapia

 • hydroterapia

 • gabinet masażu leczniczego

 • gabinet fizjoterapii

 

Pracownie wyposażone są w specjalistyczny sprzęt rehabilitacyjny, który pozwala na prowadzenie kompleksowego usprawniania z zakresu rehabilitacji medycznej.

Ćwiczenia prowadzone są w pracowni kinezyterapii, która wyposażona jest w stanowiska do ćwiczeń w odciążeniu, urządzenia do ćwiczeń czynnych i oporowych, cykloergometry oraz bieżnię ruchomą do prowadzenia treningów interwałowych i doskonalenia chodu. Pracownia posiada także dwa stanowiska do terapii manualnej.

W pracowni fizykoterapii wykonywane są zabiegi z zakresu:

 • światłolecznictwa (solux)

 • laseroterapii (punktowa, skaner)

 • elektrolecznictwa (galwanizacja, jonofereza, prądy diadynamiczne, elektrostymulacja, prądy inferencyjne, prądy interferencyjne z VAC, prądy Trauberta, prądy TENS),

 • fonoterapii (ultradźwięki, fonoforeza),

 • pola magnetycznego małej częstotliwości (PMNCZ), 

 • pola magnetycznego wielkiej częstotliwości (terapuls). 

 

Hydroterapia dysponuje:

 • urządzeniami do masażu wirowego kończyn górnych i kończyn dolnych, 

 • wanną do kąpieli perełkowej (caracalla)

 • wanną do kąpieli galwanicznych.

 

W gabinecie masażu wykonywany jest:

 • masaż leczniczy

 • drenaż limfatyczny


 

Od 2018 r. w gabinetach fizjoterapii wykonywane są wizyty fizjoterapeutyczne, na których fizjoterapeuci oceniają stan funkcjonalny pacjenta. Kwalifikują oraz ustalają program usprawniania lub akceptują wcześniej zlecone zabiegi przez lekarza kierującego.
Zakład pracuje systemem dwuzmianowym w godzinach od 7.00do 19.30.

 

 • Poradnia Rehabilitacyjna

 

Powyższe struktury podlegają Lekarzowi Kierującemu Oddziałem którym jest dr n. med. Krzysztof Mataczyński. Oddział liczy 34 łóżka.

Prowadzona jest w nim rehabilitacja pacjentów z porażeniami i niedowładami w wyniku uszkodzenia centralnego i obwodowego układu nerwowego o różnej etiologii, po urazach wielonarządowych, złamaniach w obrębie kręgosłupa bez porażeń i z porażeniami – zwykle po wcześniejszym leczeniu neurochirurgicznym. Leczenie to odbywa się w ramach rehabilitacji neurologicznej. 

Rehabilitacja ogólnoustrojowa obejmuje usprawnianie po długotrwałym unieruchomieniu, czynnościowe leczenie złamań śródstawowych, usprawnianie po amputacji, w zmianach zwyrodnieniowych stawów – szczególnie po uprzednim leczeniu operacyjnym, w zespołach bólowych kręgosłupa oraz w chorobach przeciążeniowych narządu ruchu.

Polityka prywatności