Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Oddział Onkologii Klinicznej

Lekarz Kierujący Oddziałem: lek. med. Teresa Sosnowska
Z-ca lekarza kierującego oddziałem: lek. med. Maria Mazurek
Pielęgniarka oddziałowa: Jadwiga Borowiec - Stankiewicz 
p.o. Z-cy Pielęgniarki oddziałowej: Janina Białowolska
Telefony:  
pokój lekarzy: 84 677 35 68
punkt pielęgniarek: 84 677 35 55
sekretariat: 84 677 35 70
Ilość łóżek: 33
Lokalizacja: IV piętro, blok A

 

Inne informacje:

Oddział powstał w 27 lutego 2006 r. Od początku funkcję ordynatora pełni dr Teresa Sosnowska.

Oddział Onkologii Klinicznej składa się z Oddziału stacjonarnego oraz Oddziału Chemioterapii Dziennej. Pacjenci leczeni są na 33 łóżkach stacjonarnych oraz 11 stanowiskach do chemioterapii dziennej. Prowadzimy leczenie chemiczne wszystkich nowotworów zgodnie ze wskazaniami. Oddział zajmuje się także leczeniem objawowym oraz diagnostyką nowotworów.

Od początku istnienia Oddziału zwiększono liczbę leczonych pacjentów oraz liczbę realizowanych procedur. Rocznie pod opieką jest ok. 3,5 tys. chorych na raka. Bardzo ważnym osiągnięciem Oddziału jest realizacja programów lekowych w poszczególnych typach nowotworów: chłoniaki, rak piersi, rak jelita grubego, rak płuca, rak jajnika ,chemioterapia niestandardowa. Poza programem leczenia raka nerki oraz kilku bardzo rzadko występujących nowotworów na Oddziale realizowane są wszystkie procedury przewidziane dla Oddziału Onkologii Klinicznej. Zakładane się również porty naczyniowe oraz realizuje procedury embolizacji.

Oddział ściśle współpracuje z Chirurgią onkologiczną, Zakładem Radiologii, innymi Oddziałami Szpitala oraz z Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej głównie w zakresie Radioterapii. Ponadto, Oddział współdziała ze Stowarzyszeniem Kobiet po Leczeniu Raka Piersi Amazonki w Zamościu. Dzięki społecznej zbiórce pieniędzy Zamojskie Amazonki zakupiły dla Szpitala sondę potrzebną do identyfikacji węzła wartownika, oraz współfinansowały remont Oddziału. Również finansowo wspiera Oddział Fundacja Zamojska Onkologia, założoną przez rolników.

Lekarze pracujący na Oddziale współpracują z młodzieżą szkolną w ramach akcji „Mam haka na raka”. Przygotowują prezentacje na temat profilaktyki poszczególnych nowotworów. Oddział co roku uczestniczy w ogólnopolskiej akcji Dnia Otwartych Drzwi Onkologii. Prowadzimy szkolenia dla lekarzy rodzinnych w zakresie symptomatologii i wczesnej diagnostyki nowotworów.

Personel lekarski tworzą: Teresa Sosnowska, Maria Mazurek, Alicja Furmanek, Andrzej Sieracki, dr n med. Zofia Świtka, Beata Ziółkowska, Marek Maciocha. Czterech lekarzy posiada specjalizację II stopnia z zakresu onkologii klinicznej. Trzech lekarzy posiada specjalizację II stopnia z zakresu interny. Jeden lekarz posiada tytuł doktora nauk medycznych. Trzech lekarzy jest w trakcie specjalizacji II stopnia z onkologii klinicznej. Jeden ma ukończone staże do specjalizacji.

W zespole pracuje psycholog mgr Małgorzata Kliza – Kudła, trzy sekretarki medyczne – Magdalena Borek, Dorota Biała, Monika Sobczuk. Na Oddziale pracuje 26 pielęgniarek, w tym 5 pielęgniarek posiada wyższe wykształcenie, 9 licencjat. W okresie od 2007 r. 4 osoby uzyskały specjalizację z zakresu pielęgniarstwa onkologicznego, cztery kolejne są w trakcie specjalizacji z pielęgniarstwa onkologicznego, jedna specjalizuje się z opieki paliatywnej. Wszystkie pielęgniarki ukończyły kursy podawania cytostatyków. Na Oddziale pracują również 4 salowe, sanitariusz i referent gospodarczy.

 

Polityka prywatności