Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Oddział Pediatryczny

 
Lekarz kierujący oddziałem: lek. Agnieszka Majcher
Pielęgniarki oddziałowej: mgr Jagoda Dziedzic
Telefony:  
pokój lekarzy: 84 677 36 58
punkt pielęgniarski: 84 677 36 55
sekretariat: 84 677 36 56
Ilość łóżek: 15
Lokalizacja: VI piętro, blok A


Inne informacje:

Oddział Pediatryczny został utworzony z myślą o najmłodszych pacjentach, którzy potrzebują specjalistycznej pomocy. Otwarcie Oddziału miało miejsce 21.10.2022r. Pierwsi pacjenci pojawili się równocześnie z jego otwarciem, co świadczy o potrzebie funkcjonowania tego miejsca w naszym regionie.

 W Oddziale są hospitalizowane niemowlęta oraz dzieci do 16 roku życia, którym udzielana jest pierwsza pomoc oraz opieka medyczna w zakresie chorób wieku dziecięcego. Dzięki wyposażeniu Oddziału w specjalistyczny sprzęt medyczny oraz współpracy z zakładami diagnostycznymi, mali pacjenci mogą liczyć na szeroki zakres badań diagnostycznych.

Personel Oddziału tworzy:

 • Zespół lekarzy, pod kierownictwem lek. Agnieszki Majcher – specjalisty pediatrii oraz alergologii:
  • lek. Małgorzata Gałecka – Szumiata – specjalista pediatrii,
  • lek. Liliia Yatsunda,
  • lek. Viktoryia Skaskevich,
  • lek. Irena Soroka - Pukaluk - lekarz pediatra, specjalista neonatologii ,
  • lek. Karolina Biszczanik

 

 • Zespół pielęgniarek, składający się z 13 pielęgniarek, w tym 10 posiadających tytuł magistra oraz 2 posiadających licencjat, którymi kieruje

 mgr Jagoda Dziedzic, pełniąca obowiązki pielęgniarki oddziałowej,

 • 1 sekretarka medyczna

Oddział posiada 15 łóżek, przystosowanych odpowiednio do wieku pacjentów, rozmieszczonych w 2, 3 i 4 osobowych salach. Jedna z nich to SWN ( Sala Wzmożonego Nadzoru), wyposażona w specjalistyczny sprzęt medyczny, zapewniający bezpieczny pobyt pacjentów, używana w trybie tego wymagającym, bądź zagrożenia życia dziecka. Sale pacjentów, którzy wymagają stałej opieki rodzicielskiej, są dodatkowo wyposażane, ułatwiając tym pobyt rodzica z dzieckiem.

Personel Oddziału jest zwarty i gotowy do niesienia pomocy dzieciom, a także wychodzeniu naprzeciw potrzebom rodziców / opiekunów.

Rodzicu pamiętaj! Przed przyjazdem do Szpitala skompletuj dokumenty potwierdzające tożsamość dziecka, PESEL oraz posiadaną dokumentację medyczną swojego dziecka, tj.:

 • Książeczkę zdrowia dziecka
 • Skierowanie do szpitala
 • Informację o alergiach ( w szczególności, w przypadku uczulenia na leki)

Dodatkowo, warto zabrać ulubioną maskotkę, bądź książeczkę dziecka, która umili dziecku wolny czas i pozwoli oswoić się z nowym miejscem.

Polityka prywatności