Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Oddział Neurochirurgii

Lekarz Kierujący Oddziałem: lek. med. Adam Harasimiuk
Z-ca lekarza kierującego oddziałem: lek. med. Tomasz Szymański
Pielęgniarka oddziałowa: Halina Osuch
Telefony:  
pokój lekarzy: 84 677 35 97
punkt pielęgniarek: 84 677 35 90
sekretariat: 84 677 35 80
Ilość łóżek: 16
Lokalizacja: IV piętro, blok A

 

Inne informacje:

Oddział jako samodzielna jednostka powstał 27 lutego 2006 r., i od początku kieruje nim dr Adama Harasimiuk. Oddział Neurochirurgii, początkowo jako Pododdział Neurotraumatologii, został otwarty w 1998 r. przez Ministra Zdrowia – neurochirurga Jerzego Maksymowicza. Ucieleśniło to ideę zamościanina prof. dra hab. n. med. Mariana Czochry, wieloletniego Kierownika Kliniki Neurochirurgii AM w Lublinie. 
W listopadzie 1998 r. zoperowani zostali pierwsi pacjenci. W pierwszym roku działalności Pododdział wykonał 270 pełno profilowych operacji neurochirurgicznych. Dynamiczny rozwój spowodował, że w 2013 r. wykonanych zostało aż 600 operacji. Zespół neurochirurgów jako jeden z pierwszych w kraju przeprowadził operację wszczepienia protezy dyska szyjnego. Wdrożono miniinwazyjne techniki operacyjne kręgosłupa z przezskórną przeznasadową stabilizacją, wertebroplastyką, endoskopową dyscektomią lędźwiową, nukleoplastyką. 

Kadra medyczna Oddziału skutecznie wykorzystując potencjał Szpitala, przeprowadza rzadkie operacje guzów podstawy czaszki, prowadzi leczenie operacyjne nad- i podnamiotowych malformacji naczyniowych mózgu. 
Powstanie w Zamościu całodobowego i pełnego zabezpieczenia neurochirurgicznego na terenie Zamojszczyzny doceniły władze wojewódzkie. Decyzją Sejmiku Województwa Lubelskiego Pododdział Neurotraumatologii przemianowany został w 2001 r. na Pododdział Neurochirurgii, a w 2006 r. na Oddział Neurochirurgii. W 2003 r. Oddział był wizytowany przez Konsultanta Krajowego ds. Neurochirurgii z pisemną konkluzją: „Pododdział Neurochirurgii Szpitala w Zamościu jest nowoczesnym, dobrze wyposażonym i prowadzonym Oddziałem. Wykonywany jest tam szeroki zakres operacji neurochirurgicznych”. 
Wyniki wysokiego poziomu świadczeń Pododdziału przełożyły się na podpisanie przez Ministerstwo Zdrowia kontraktu na wykonywanie wysokospecjalistycznych procedur neurochirurgicznych – w 1999 r. w zakresie leczenia kręgosłupa z zastosowaniem implantów, w 2001 r. na leczenie po samoistnych krwawieniach podpajęczynówkowych z tętniaka lub naczyniaka mózgu. Oddział posiada możliwości dalszego rozwoju po otwarciu w szpitalu Ośrodka Leczenia Udarów Mózgu przy Oddziale Neurologii. 

Na strukturę Oddziału składa się 16 łóżek, w tym 6 wzmożonego nadzoru z monitoringiem. Oddział dysponuje całodobowym dostępem do szerokiej bazy diagnostycznej; rezonansu magnetycznego, tomografii komputerowej, subtrakcyjnej angiografii cyfrowej, pomiaru ICP, usg-doppler i EEG. Własna sala operacyjna z mikroskopem i instrumentarium, ramieniem c-rtg, monitoringiem elektrofizjologicznym, usg śródoperacyjnym – umożliwia przeprowadzenie operacji naczyniowych mózgu, neuroonkologicznych, guzów podstawy czaszki, neurootopedycznych, urazów układu nerwowego, itp.

W czteroosobowym zespole lekarskim kierowanym przez specjalistę neurochirurga Adama Harasimiuka, szczególne, honorowe miejsce zajmuje prof. dr hab. n. med. Marian Czochra, pod którego patronatem wdrożono zabiegi mikroneurochirurgiczne. Pozostali członkowie zespołu to specjaliści – neurochirurg Bohdan Gamracki, neurolog Anna Swoboda-Macjejewska oraz specjalizujący się lek. med. Tomasz Szymański

Na oddziale zatrudnionych jest 18 pielęgniarek. Obsługę Oddziału stanowi 7 osób, w tym fizjoterapeuta, sekretarka medyczna, referent ds. gospodarczych oraz 4 salowe. 

Możliwości diagnostyczne naszego oddziału: 

 • pełny zakres "konwencjonalnej" diagnostyki rentgenowskiej głowy i kręgosłupa w tym fluoroskop z ramieniem C, pamięcią obrazu na sali operacyjnej 
 • tomografia komputerowa 
 • trójpłaszczyznowa angiografia cyfrowa DSA naczyń mózgu 
 • TCD 
 • EEG z rejestracją Holterowską i możliwością monitorowania śródoperacyjnego 
 • EMG 
 • monitorowanie ICP 
 • badanie potencjałów somatosensorycznych, wzrokowych i słuchowych z możliwością monitorowania śródoperacyjnego. 

Zakres chorób leczonych operacyjnie:

 • urazy wewnątrzczaszkowe oraz urazy czaszki z rekonstrukcją przy użyciu minipłytek i siatek tytanowych
 • urazy kręgosłupa wszystkich odcinków z użyciem stabilizacji wewnętrznej 
 • urazy nerwów obwodowych 
 • guzy mózgu i kanału kręgowego
 • wypukliny dysków szyjnych i lędźwiowo-krzyżowych w tym także z użyciem techniki mikrochirurgicznej 
 • spondylozy szyjne i lędźwiowo-krzyżowe 
 • malformacje naczyń mózgowych 
 • wodogłowie 

 

Polityka prywatności