Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Oddział Neurochirurgii

Lekarz Kierujący Oddziałem: lek. med. Adam Harasimiuk
Pielęgniarka oddziałowa: Halina Osuch
Telefony:  
pokój lekarzy: 84 677 35 97
punkt pielęgniarek: 84 677 35 90
sekretariat: 84 677 35 80
Ilość łóżek: 16
Lokalizacja: IV piętro, blok A

 

Inne informacje:

Oddział jako samodzielna jednostka powstał 27 lutego 2006r. Początkowo jako Pododdział Neurotraumatologii, Oddziału Chirurgii został otwarty w 1998r. przez Ministra Zdrowia – neurochirurga Jerzego Maksymowicza. Zrealizowało to ideę zwiększania dostępności neurochirurgii zamościanina -prof. dra hab. n.med. Mariana Czochry, wieloletniego Kierownika Kliniki Neurochirurgii AM w Lublinie.

W listopadzie 1998r. zostali zoperowani pierwsi pacjenci. W pierwszym roku działalności Pododdział wykonał 270 pełno profilowych operacji neurochirurgicznych. Dynamiczny rozwój spowodował, że od 2013r. wykonywanych jest do 800 operacji rocznie. Zespół neurochirurgów jako jeden z pierwszych w kraju przeprowadził operację wszczepienia protezy ruchomej dyska szyjnego. Wdrożono miniinwazyjne techniki operacyjne kręgosłupa z przezskórną przeznasadową stabilizacją, wertebroplastyką, endoskopową dyscektomią lędźwiową, nukleoplastyką. Kadra medyczna Oddziału skutecznie wykorzystując potencjał Szpitala, przeprowadza rzadkie operacje guzów podstawy czaszki, prowadzi leczenie operacyjne w tym endowaskularne nad- i podnamiotowych malformacji naczyniowych mózgu.

Powstanie w Zamościu całodobowego i pełnego zabezpieczenia neurochirurgicznego na terenie Zamojszczyzny doceniły władze wojewódzkie. Decyzją Sejmiku Województwa Lubelskiego Pododdział Neurotraumatologii przemianowany został w 2001r. na Pododdział Neurochirurgii, a w 2006r. na Oddział Neurochirurgii. W 2003r. Oddział był wizytowany przez Konsultanta Krajowego ds. Neurochirurgii z pisemną konkluzją: „Pododdział Neurochirurgii Szpitala w Zamościu jest nowoczesnym, dobrze wyposażonym i prowadzonym Oddziałem. Wykonywany jest tam szeroki zakres operacji neurochirurgicznych”. Wyniki wysokiego poziomu świadczeń Pododdziału przełożyły się na podpisanie przez Ministerstwo Zdrowia kontraktu na wykonywanie wysokospecjalistycznych procedur neurochirurgicznych – w 1999 r. w zakresie leczenia kręgosłupa z zastosowaniem implantów, w 2001 r. na leczenie po samoistnych krwawieniach podpajęczynówkowych z tętniaka lub naczyniaka mózgu. Oddział posiada możliwości dalszego rozwoju po otwarciu w szpitalu Ośrodka Leczenia Udarów Mózgu przy Oddziale Neurologii. Na strukturę Oddziału składa się 16 łóżek, w tym 4 wzmożonego nadzoru z monitoringiem i respiratorami. Oddział dysponuje całodobowym dostępem do szerokiej bazy diagnostycznej; rezonansu magnetycznego, tomografii komputerowej, subtrakcyjnej angiografii cyfrowej, pomiaru ICP, usg-doppler przezczaszkowe , EEG ,badanie potencjałów wywołanych. Własna sala operacyjna z mikroskopem i instrumentarium, ramieniem c-rtg, neuronawigacją, monitoringiem elektrofizjologicznym, usg śródoperacyjnym oraz sala hybrydowa z dwupłaszczyznowym ramieniem c umożliwia przeprowadzenie operacji naczyniowych mózgu, neuroonkologicznych, guzów podstawy czaszki, neuroortopedycznych, urazów układu nerwowego, itp.

Czteroosobowy zespół lekarski kierowany przez specjalistę neurochirurga Adama Harasimiuka tworzą specjaliści – neurochirurg Tomasz Szymański, neurochirurg Andrzej Ciupak, neurolog Anna Swoboda - Maciejewska oraz lek. med. Michał Jura.

Na oddziale zatrudnionych jest 15 pielęgniarek pod kierownictwem mgr HalinyOsuch, ponadto fizjoterapeuta mgr Marcin Łukaszczuk i sekretarka medyczna Anna Dziura.

Zakres chorób leczonych operacyjnie:

  • urazy wewnątrzczaszkowe oraz urazy czaszki z rekonstrukcją przy użyciu minipłytek i protez kości czaszki
  • urazy kręgosłupa wszystkich odcinków z użyciem stabilizacji wewnętrznej
  • urazy, nowotwory , zespoły cieśni nerwów obwodowych
  • guzy wewnątrzczaszkowe i kanału kręgowego
  • malformacje naczyniowe CUN – leczenie chirurgiczne i endowaskularne
  • wodogłowie
  • choroba zwyrodnieniowa wszystkich odcinków kręgosłupa

Polityka prywatności