Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Oddział Neurologiczny

Lekarza Kierującego Oddziałem: dr n. med Beata Szajnoga
Z-ca Lekarza Kierującego Oddziałem: lek. med. Magdalena Piwowarska
Pielęgniarka oddziałowa: mgr Małgorzata Wiater
Z-ca Pielęgniarki oddziałowej: mgr Jadwiga Pietnoczka
Telefony:  
pokój lekarzy: 84 677 36 70
punkt pielęgniarek: 84 677 36 80
sekretariat: 84 677 36 90
Ilość łóżek: 39
Lokalizacja: VI piętro, blok A

 

Inne informacje:

Oddział działa od 20 listopada 1995 r. Pierwszym ordynatorem Oddziału był dr nauk med. Stanisław Żelazny, a następnie oddziałem kierował dr nauk med. Andrzej Brodowski. Od 2002 r. Ordynatorem jest dr n. med. Ewa Wierzchowska-Cioch. Zastępcami Ordynatora byli: dr n. med. Anna Zwolan (2002 – 2004) oraz lek. med. Wiesława Stępień – Wilczek (2004 – 2009). Od 2011 r. z-cą Ordynatora jest Beata Szajnoga. Od początku działania Oddziału Pielęgniarką Oddziałową jest mgr Małgorzata Wiater. Do 2004 r. funkcję z - cy Pielęgniarki Oddziałowej pełniła mgr Ewa Kasprzak-Czerwieniec.

Wkład w rozwój Oddziału ma wieloletni Konsultant Wojewódzki ds. Neurologii prof. dr hab. n. med. Zbigniew Stelmasiak, który przyczynił się do zbudowania wysokospecjalistycznego Oddziału Neurologicznego wraz z Pododdziałem Udarowym w Zamościu.
Z liczącego 39 łóżek Oddziału jest wyodrębniony 16 łóżkowy Pododdział Udarowy, wyposażony w specjalistyczny sprzęt, m. in. kardiomonitory, respiratory, pompy infuzyjne, holtery RR oraz holtery EKG. Ponadto, w ramach działania Oddziału znajdują się Pracownie: EEG Video, EMG, Potencjałów Wywołanych Słuchowych i Wzrokowych; USG naczyń mózgowych oraz sala rehabilitacyjna. Przy współpracy z Zakładem Radiologii wykonywane są badania tomograficzne, rezonansowe i angiograficzne.
Wyodrębnienie Pododdziału Udarowego, wyposażenie w wysokospecjalistyczny sprzęt oraz zbudowanie świetnie wykwalifikowanej kadry medycznej pozwoliło na włączenie się do „Narodowego Programu Leczenia Udarów Mózgu”, i od 2008 r. wprowadzenie do leczenia pacjentów trombolizy dożylnej oraz wczesnej rehabilitacji poudarowej.

Na Oddziale prowadzona jest diagnostyka i leczenie schorzeń demielinizacyjnych w ramach Programów Lekowych – lekami immunomodulującymi. Wykonywana jest także diagnostyka i leczenie padaczki z rozszerzoną diagnostyką elektrofizjologiczną, diagnostyka schorzeń nerwowomięśniowych, neuroinfekcji oraz schorzeń narządu ruchu ze szczególnym uwzględnieniem patologii kręgosłupa. Ponadto, Oddział prowadzi Program „Edukacji Dla Pacjenta” w zakresie Profilaktyki i Leczenia Odleżyn.

Szczególnym zakresem Oddziału jest wczesna rehabilitacja pacjentów po udarach. Rehabilitanci pracujący na Oddziale ukończyli Kurs „Funkcjonalna Fizjoterapia chorych po ogniskowym uszkodzeniu mózgu”, gdyż jest planowane poszerzenie oddziału o łóżka wczesnej rehabilitacji poudarowej.

Oddział przygotowuje się do leczenia interwencyjnego udarów niedokrwiennych. Od 2015 r. rozpocznie się leczenie pacjentów toksyną botulinową spastyczności poudarowej.
Rocznie hospitalizowanych ok. 1 700 pacjentów, z czego ok. 600 hospitalizacji dotyczy udarów mózgu. Lekarze Oddziału prowadzą także leczenie ambulatoryjne w Poradni Neurologicznej, w której rocznie opieką medyczną objętych jest ok. 7 tys. pacjentów. Na Oddziale pracuje 13 lekarzy, w tym 8 specjalistów oraz 2 z tytułem doktora nauk medycznych, a 5 lekarzy jest w trakcie specjalizacji. Opieką pielęgnacyjną sprawuje 33 pielęgniarki, w tym 29 z wyższym wykształceniem oraz 10 specjalistek w dziedzinach pielęgniarstwa. Ponadto, na Oddziale zatrudnionych jest 2 licencjonowanych techników EEG, 3 magistrów rehabilitacji, 2 psychologów, neurofizjolog, neurologopeda oraz personel administracyjno-pomocniczy.

Kadra ciągle podnosi swoje kwalifikacje biorąc udział w różnego typu szkoleniach, kursach, sympozjach, aby świadczone usługi były na wysokim poziomie. Wszczęte są postępowania otwarcia doktoratów lekarzy pracujących na Oddziale.

W Oddziale hospitalizowani są chorzy: 

  • z udarami mózgu, 
  • z ostrymi zespołami korzeniowymi, 
  • chorobami kręgosłupa, 
  • niewydolnością krążenia mózgowego, 
  • chorzy na stwardnienie rozsiane, 
  • ze stanami zapalnymi układu nerwowego,
  • chorzy cierpiący na zespoły pozapiramidowe,
  • na bóle głowy oraz chorzy z pogranicza wewnątrzneurologicznego. 

Przy współpracy z Ośrodkiem Diagnozy i Leczenia Chorób Układu Nerwowego i Zakładem Radiologii Oddział prowadzi pełną diagnostykę wszystkich zaburzeń centralnego i obwodowego układu nerwowego. 
Pacjenci mogą uzyskać porady ambulatoryjne w Poradni Neurologicznej.

Polityka prywatności