Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Oddział Okulistyczny

Ordynator oddziału: dr n. med. Waldemar Kędziora
Pielęgniarka oddziałowa: dr n. med. Magdalena Bielacz
   
Telefony:  
pokój lekarzy: 84 677 37 15
punkt pielęgniarek: 84 677 37 05
sekretariat: 84 677 37 00
Ilość łóżek: 23
Lokalizacja: VII piętro, blok A

 

Inne informacje:

Oddział Okulistyczny z Poradniami Okulistycznymi.

Oddział Okulistyczny w Zamościu istnieje od 1950 roku. Założycielem oraz pierwszym Ordynatorem był dr med. Henryk Skotnicki.

Od 1998 roku Oddział Okulistyczny znajduje się w obrębie S.P. Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II. Obecnie Ordynatorem jest dr n.med. Waldemar Kędziora piastujący to stanowisko od 1994 roku.

Oddział Okulistyczny liczy 10 łóżek i dysponuje własna salą operacyjną oraz salą zabiegową.

Od listopada 2020 roku w obrębie struktury Oddziału Okulistycznego funkcjonuje przejściowo także Oddział Laryngologiczny. W związku z tym obecnie Oddział Okulistyczny dysponuje jedynie 4 łóżkami.

Personel lekarski etatowy stanowią:

 1. Lek.med. Jolanta Leńczuk,
 2. Lek.med. Marta Bielecka,
 3. Lek.med. Anna Rejman,

Lekarze rezydenci:

 1. Lek.med. Monika Szyport,
 2. Lek.med. Katarzyna Biela,
 3. Dr n.med. Dorota Borowicz,
 4. Lek.med. Jaromir Ziomek,
 5. Lek.med. Olga Majkowska.

Lekarze kontraktowi  (wykonujący operacje zaćmy):

 1. Lek.med. Beata Gumieniak-Goch,
 2. Lek.med. Tomasz Bentkowski,
 3. Lek.med. Tomasz Wojda,
 4. Dr n.med. Piotr Łukasik,
 5. Lek.med. Ewa Teresińska.

Oddział Okulistyczny posiada akredytację do prowadzenia specjalizacji z okulistyki.

Oddziale Okulistycznym pracuje również oddany i dobrze wyszkolony personel pielęgniarski (15) pod kierunkiem Pielęgniarki Oddziałowej P.dr n.med. Magdaleny Bielacz.

Pracą Sali operacyjnej koordynuje Pielęgniarka Ewa Samborska-Mróz.

Rocznie hospitalizowanych jest ok. 2 800 pacjentów z różnymi schorzeniami oczu i wykonywanych jest ok. 2 600 różnych zabiegów i operacji okulistycznych:

 • operacje zaćmy metodą fakoemulsyfikacji  (ok. 2 000 rocznie – w okresie pandemii SARS COV-2 ok. 1 300 rocznie),
 • soczewki zwijalne, toryczne, wieloogniskowe,
 • soczewki Schariotha w zwyrodnieniu plami związanym z wiekiem – AMD,
 • soczewki fiksowane na tęczówce, podszycia śródtwardówkowe,
 • operacje zaćmy z mikronacięciami = 1.8mm,
 • operacje przeciwjaskrowe ( w tym mikroimplanty Ex-PRESS, XEN, Ologen),
 • operacje z zakresu chirurgii szklistkowo-siatkówkowej tj. witrektomie,
 • iniekcje doszklistkowe anty-VEGF (Lucentis, Eylea, Avastin) w AMD, obrzęku plamki cukrzycowym i po zakrzepie ż. środkowej siatkówki – realizacja programów lekowych (leczenie AMD i DME),
 • operacje rekonstrukcyjne po urazach oka,
 • pełny zakres drobnych zabiegów plastycznych w zakresie powiek,

Pracą administracyjną i dokumentacją Oddziału Okulistycznego zajmują się sekretarki:
Ola Szymanek, Agata Kuśmierczuk, Katarzyna Momot, Katarzyna Kowalewska.

Przy Oddziale Okulistycznym istnieje Pracownia Perymetrii Komputerowej oraz Pracownia Diagnostyki Siatkówkowej (USG B, OCT, Angiografia Fluoresceinowa, laser argonowy).

Także tutaj funkcjonuje Poradnia Zaćmowa, gdzie kwalifikowani są pacjenci do operacji zaćmy i realizowane są obowiązkowe kontrole pooperacyjne.

Z Oddziałem Okulistycznym merytorycznie oraz w pewnym zakresie organizacyjnie związanych jest 5 Poradni, w których przyjmowanych jest łącznie ok. 17 000 pacjentów rocznie:

 • Poradnia Okulistyczna – pokój 107, 109, 152

Pielęgniarki: Bożena Majkutewicz, Anna Lizut, Danuta Kiełbowicz, Ewa Fronc.

Lekarze: Jolanta Leńczuk, Tomasz Bentkowski, Beata Gumieniak-Goch, Anna Rejman, Ewa Teresińska, Emanuela Bętkowska, Piotr Łukasik, Tomasz Bentkowski, Andrzej Krzesiński, Beata Gumieniak-Goch, Dorota Borowicz, Monika Szyport Jaromir Ziomek, Katarzyna Biela.

 

 • Poradnia Okulistyczna – pokój 152:

przyjmowani są pacjenci z retinopatią cukrzycową i wykonywane są zabiegi laserowe siatkówki.

 

 • Poradnia Jaskrowa – pokój 160:

Lekarze: Ewa Kościuszko, Ewa Teresińska

poradnia wyposażona jest w Tomograf siatkówkowy – HRT (do wczesnej diagnostyki jaskry), Laser ND:YAG ( do wykonywania zabiegów przeciwjaskrowych),  Pachymetr ( do pomiaru grubości rogówki).

 

 • Poradnia Ortoptyczna – pokój 111:

przyjmuje dyplomowana ortoptystka: Wiesława Wójcik,

badane są tutaj dzieci z chorobą zezową i niedowidzeniem, wykonywane są ćwiczenia pleoptyczne i ortoptyczne u tych dzieci, dobierane są również pomoce dla słabowidzących.

 

Oddział Okulistyczny zapewnia całodobowe świadczenia dla pacjentów z nagłymi  schorzeniami oczu – dyżur okulisty pod telefonem. (pacjenci zgłaszają się do SOR)

Nagłe stany okulistyczne:

 • nagłe zaniewidzenie,
 • oparzenie oczu, (wapnem, kwasem, wrzątkiem itp.)
 • zranienia oczu,
 • ostry atak jaskry.

Polityka prywatności