Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Oddział Okulistyczny

Ordynator oddziału: lek. med. Ewa Teresińska
Pielęgniarka oddziałowa: dr n. med. Magdalena Bielacz
   
Telefony:  
pokój lekarzy: 84 677 37 15
punkt pielęgniarek: 84 677 37 05
sekretariat: 84 677 37 00
Ilość łóżek: 23
Lokalizacja: VII piętro, blok A

 

Inne informacje:

Oddział Okulistyczny z Poradniami Okulistycznymi.

Oddział Okulistyczny w Zamościu istnieje od 1950 roku. Założycielem oraz pierwszym Ordynatorem był dr med. Henryk Skotnicki.

Od 1998 roku Oddział Okulistyczny znajduje się w obrębie S.P. Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II. W latach 1994-2023 ordynatorem był dr n.med. Waldemar Kędziora. Od 18.07.2023r lekarzem kierującym oddziałem jest lek.med. Ewa Teresińska.

Oddział Okulistyczny liczy 10 łóżek i dysponuje własna salą operacyjną oraz salą zabiegową.

 

Personel lekarski etatowy stanowią:

 1. Lek.med. Jolanta Leńczuk,
 2. Lek.med. Marta Bielecka,
 3. Lek.med. Anna Rejman,
 4. Dr n.med. Dorota Borowicz,
 5. Lek.med. Ewa Teresińska

Lekarze rezydenci:

 1. Lek.med. Monika Szyport,
 2. Lek.med. Katarzyna Biela,

Lekarze kontraktowi (wykonujący operacje zaćmy):

 1. Lek.med. Beata Gumieniak-Goch,
 2. Lek.med. Tomasz Bentkowski

 

Oddział Okulistyczny posiada akredytację do prowadzenia specjalizacji z okulistyki.

W Oddziale Okulistycznym pracuje również oddany i dobrze wyszkolony personel pielęgniarski (15) pod kierunkiem Pielęgniarki Oddziałowej P.dr n.med. Magdaleny Bielacz.

Personel pielęgniarski operacyjny stanowią: Beata Bajak, Elżbieta Denis, Ewa Kozłowska, Jolanta Kusiak, Katarzyna Pachla, Ewa Rycaj, Ewa Samborska-Mróz, Małgorzata Szynkaruk.

Personel pielęgniarski odcinkowy stanowią: Urszula Branecka, Teodozja Młodzianko, Danuta Radzykiewicz, Iwona Saputa, Małgorzata Soboń, Danuta Wolska

 

Rocznie hospitalizowanych jest ok. 2 500 pacjentów z różnymi schorzeniami oczu i wykonywanych jest ok. 2 000 różnych zabiegów i operacji okulistycznych:

 • operacje zaćmy metodą fakoemulsyfikacji (ok. 1 600 rocznie), soczewki zwijalne, toryczne, wieloogniskowe, soczewki Schariotha w zwyrodnieniu plami związanym z wiekiem – AMD, soczewki fiksowane na tęczówce, podszycia śródtwardówkowe,
 • operacje przeciwjaskrowe ( w tym mikroimplanty Ex-PRESS, XEN,),
 • operacje z zakresu chirurgii szklistkowo-siatkówkowej tj. witrektomie,
 • iniekcje doszklistkowe anty-VEGF (Lucentis, Eylea, Avastin) w AMD, obrzęku plamki cukrzycowym i po zakrzepie ż. środkowej siatkówki,
 • operacje rekonstrukcyjne po urazach oka,
 • pełny zakres drobnych zabiegów plastycznych w zakresie powiek,

 

Pracą administracyjną i dokumentacją Oddziału Okulistycznego zajmują się sekretarki:
mgr Ola Szymanek, Agata Kuśmierczuk, Katarzyna Momot, Monika Pędzich.

 

Przy Oddziale Okulistycznym istnieje Pracownia Perymetrii Komputerowej oraz Pracownia Diagnostyki Siatkówkowej (USG B, OCT, Angiografia Fluoresceinowa, laser YAG, laser argonowy, laser diodowy).

Także tutaj funkcjonuje Poradnia Zaćmowa, gdzie kwalifikowani są pacjenci do operacji zaćmy i realizowane są obowiązkowe kontrole pooperacyjne.

Etatowy personel realizuje także konsultacje okulistyczne w ramach poradni medycyny pracy – ok. 300 konsultacji miesięcznie. (dr Jolanta Leńczuk)

 

Z Oddziałem Okulistycznym merytorycznie oraz w pewnym zakresie organizacyjnie związanych jest 5 Poradni, w których przyjmowanych jest łącznie ok. 17 000 pacjentów rocznie:

 • Poradnia Okulistyczna – pokój 32.

Pielęgniarka:

Danuta Kiełbowicz

Lekarze:

Jolanta Leńczuk, Tomasz Bentkowski, Dorota Borowicz.

 

 

 • Poradnia Okulistyczna – pokój 34.

Pielęgniarka:

Ewa Fronc

Lekarze:

Ewa Teresińska, Dorota Borowicz, Jolanta Leńczuk, Piotr Łukasik.

 

 

 • Poradnia Okulistyczna – pokój 17:

Pielęgniarka:

Bożena Majkutewicz

Lekarze:

Beata Gumieniak-Goch, Andrzej Krzesiński, Monika Szyport, Anna Rejman, Katarzyna Biela.

Przyjmowani są pacjenci z retinopatią cukrzycową i wykonywane są zabiegi laserowe siatkówki.

 

 • Poradnia Jaskrowa – pokój 22:

Pielęgniarka:

Katarzyna Kwiatkowska

Lekarze:

Ewa Kościuszko, Ewa Teresińska.

poradnia wyposażona jest w Tomograf siatkówkowy – HRT (do wczesnej diagnostyki jaskry), Laser ND:YAG ( do wykonywania zabiegów przeciwjaskrowych), Pachymetr ( do pomiaru grubości rogówki).

 

 • Poradnia Ortoptyczna – pokój 36:

przyjmuje dyplomowana ortoptystka: Wiesława Wójcik,

badane są tutaj dzieci z chorobą zezową i niedowidzeniem, wykonywane są ćwiczenia pleoptyczne i ortoptyczne u tych dzieci,

dobierane są również pomoce dla słabowidzących.

 

Oddział Okulistyczny zapewnia całodobowe świadczenia dla pacjentów z nagłymi schorzeniami oczu – dyżur okulisty pod telefonem

 

Nagłe stany okulistyczne:

 • nagłe zaniewidzenie,
 • oparzenie oczu, (wapnem, kwasem, wrzątkiem itp.)
 • zranienia oczu,
 • ostry atak jaskry.

Polityka prywatności