Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Oddział Urologiczny

Lekarz Kierujący Oddziałem: lek. med. Dariusz Dziuba
   
p.o. Pielęgniarka oddziałowa: mgr Mariola Paprocka 
p.o. Z-ca Pielęgniarki oddziałowej: mgr Dorota Zygmunt 
Telefony:  
pokój lekarzy: 84 677 34 98
punkt pielęgniarek: 84 677 34 90
sekretariat: 84 677 34 80
Ilość łóżek: 23
Lokalizacja: II piętro
Wirtualny spacer  

 

Inne informacje:

Oddział działa od 16 grudnia 1997 r. Pierwszym ordynatorem był lek. med. Zdzisław Aleksandrowicz.

Urologia w Zamościu powstała w latach osiemdziesiątych. W 1980 r. zapadła decyzja władz o potrzebie utworzenia Oddziału Urologicznego. Następnie w 1983 r. wyodrębniono z Oddziału Chirurgicznego Oddział Chirurgii B, na bazie którego w 1986 r. utworzono Oddział Urologiczny. Pierwszym ordynatorem został dr Czesław Zieliński, którego w 1992 r. zastąpił dr Zdzisław Aleksandrowicz. W tym samym roku miał początek realizacji programu pomocy finansowej rządu Republiki Włoskiej. Jednym z celów programu było wyposażenie nowo budowanego szpitala w Zamościu w nowoczesny sprzęt medyczny. W tej puli znalazła się również znaczna ilość sprzętu endoskopowego i aparat USG dla urologii. W 1993 r. nastąpiło uruchomienie pierwszych poradni specjalistycznych w Szpitalu Wojewódzkim, w tym poradni urologicznej. W 1996 r. przekazano część nowo zakupionego sprzętu urologicznego do testowania przez Oddział jeszcze w warunkach starego szpitala.

Przełomowym był 1997 r., w którym przeniesiono Oddział Urologiczny do nowego szpitala. W tym samym roku, 31 grudnia, odbyła się pierwsza historyczna operacja na Bloku Operacyjnym nowego szpitala – usunięcie kamienia z moczowodu, podczas której operatorem był Zdzisław Aleksandrowicz. W 2005 r. nastąpiła zmiana na stanowisku ordynatora i kierowanie Oddziałem objął dr Krzysztof Gąsiorek. Oddział zapisał się także budowaniu Oddziału Onkologii Klinicznej. W 2007 r. udzielił pomocy w organizacji nowego Oddziału, która pociągnęła za sobą zmniejszenie liczby łóżek Oddziału Urologicznego do 20 i odstąpienia części pomieszczeń.

Oddział Urologiczny wraz z Kliniką Urologii w Lublinie brał czynny w organizacji w 2009 r. konferencji naukowej „Uroonkologia”, która odbyła się w Zamościu Uczestniczyli w niej urolodzy z całego regionu i znacznej części ośrodków z Polski W 2010 r. uruchomiono pracownię ESWL, i rozpoczęto wykonywanie pierwszych zabiegów fiberoskopowych i laserowych. Oddział składa się z 21 łóżek (wraz z salą wzmożonego nadzoru), sali opatrunkowej i cystoskopowej. Pracownia USG zlokalizowana jest przy Oddziale i pozwala na szybką diagnostykę oraz przeprowadzanie niektórych zabiegów diagnostycznych i leczniczych. Aparatura do badań urodynamicznych zapewnia niezbędne uzupełnienie diagnostyki urologicznej. Pracownia ESWL zorganizowana jest w standardzie sali operacyjnej z możliwością wykonania znieczulenia ogólnego i wykonywania zabiegów endoskopowych na tym samym stole.

W skład personelu lekarskiego wchodzi 7 lekarzy specjalistów. Na Oddziale zatrudnionych jest 17 pielęgniarek, w tym 1 magister pielęgniarstwa. Obsługę Oddziału stanowi sekretarka medyczna, referent gospodarczy, 3 sanitariuszy i 3 salowe.

Świadczymy pacjentom m. in. następujące usługi: 
1. Operacyjne zabiegi endoskopowe 

 • Przezskórne kruszenie kamieni nerkowych (PCNL),
 • Kruszenie kamieni wewnątrz moczowodu (URSL),
 • Kruszenie kamieni w pęcherzu,
 • Elektroresekcja guzów w pęcherzu (TURT),
 • Elektroresekcja gruczołu krokowego (TURP),
 • Endoskopowe rozcięcie zwężenia cewki moczowej.


2. Klasyczne zabiegi operacyjne

 • Operacje nerek
 • < >Usunięcie radykalne lub częściowe, zwłaszcza z powodu nowotworów,Operacje plastyczne przejścia miedniczkowomoczowodowego i korekcja wad rozwojowych,Operacje dużych kamieni nerkowych,Operacje pourazowe,Częściowe lub całkowite usunięcie pęcherza,Operacje pourazowe,Ponadpęcherzowe odprowadzanie moczu,Operacje wytworzenia sztucznych zbiorników moczu z użyciem jelita,Operacje dużych gruczolaków (łagodnego rozrostu gruczołu krokowego),Radykalne usunięcie gruczołu krokowego z powodu raka,a) Szczegółowa diagnostyka ultrasonograficzna układu moczowego, gruczołu krokowego (prostaty) i jąder, w tym również przy użyciu sondy doodbytniczej (TRUS),
 • Diagnostyka endoskopowa pęcherza oraz zakładanie i wymiana wewnętrznych cewników moczowodowych,
 • Diagnostyka urodynamiczna zaburzeń czynnościowych układu moczowego,
 • Celowane biopsje pęcherza moczowego, gruczołu krokowego i jąder,
 • Punkcje torbieli nerkowych,
 • Diagnostyka i przygotowanie chorych do pozaustrojowego kruszenia kamieni nerkowych (ESWL),
 • Dopęcherzowe podawanie leków (cytostatyki lub szczepionka BCG),
 • Zakładanie przetok nerkowych i pęcherzowych.


Poradnia Urologiczna świadczy usługi specjalistyczne w postaci konsultacji, diagnostyki endoskopowej oraz leczenia. Czynna jest od godz. 8.00 do 15.00. W pozostałych godzinach nagłymi przypadkami zajmuje się lekarz dyżurny urologii.

 

Polityka prywatności