Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Oddział Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych

Lekarz Kierujący Oddziałem: lek. med. Jolanta Chodacka-Tukiendorf - specjalista chorób wewnętrznych, gastroenterolog
Z-ca lekarza kierującego oddziałem: lek. med. Krzysztof Olszewski - specjalista chorób wewnętrznych, gastroenterolog
Pielęgniarka oddziałowa: mgr Bożena Jarosławska-Brzezińska
Telefony:  
pokój lekarzy: 84 677 36 25
punkt pielęgniarek: 84 677 36 40
sekretariat: 84 677 36 30
Ilość łóżek: 33
Lokalizacja: V piętro, blok A
Lekarze:

lek. med. Maria Rybak – specjalista chorób wewnętrznych, reumatolog

lek. med. Katarzyna Wójcik - specjalista chorób wewnętrznych, gastroenterolog

lek. med. Anna Klimaszewska - specjalista chorób wewnętrznych, reumatolog

lek. med. Michał Cioch - specjalista chorób wewnętrznych, gastroenterolog

lek. med. Edyta Fedczyszyn -  specjalista chorób wewnętrznych, reumatolog

lek. med. Alicja Furmanek - specjalista chorób wewnętrznych

lek. med. Katarzyna Mazur-Chromiak - specjalista chorób wewnętrznych, w trakcie specjalizacji z diabetologii

Lekarze rezydenci:

lek. med. Michał Obrycki

lek. med. Aleksandra Gancarz-Szewera

lek. med. Kinga Pogwizd-Nosowska

 

Inne informacje:

Działalność w zakresie gastroenterologii i chorób wewnętrznych prowadzona jest na 33 łóżkach. Personel oddziału stanowi doświadczony zespół specjalistów z gastroenterologii, specjalistów z reumatologii, specjalistów chorób wewnętrznych, pielęgniarek, sanitariusza, opiekunek medycznych oraz sekretarek. Oddział ściśle współpracuje z innymi jednostkami Szpitala, zakładami diagnostyki endoskopowej, laboratoryjnej i radiologicznej. Prowadzimy diagnostykę i leczenie chorób górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego,w tym w szczególności:

 • diagnostyką i leczeniem nieswoistych zapaleń jelit (wrzodziejące zapalenie jelit i choroba Leśniowskiego-Crohna) w tym leczenie biologiczne  w ramach programów lekowych NFZ oraz badań klinicznych
 • diagnostyką endoskopową przewodu pokarmowego – gastroskopia i kolonoskopia (w znieczuleniu)
 • leczeniem endoskopowym schorzeń przewodu pokarmowego w tym endoskopowe hamowanie krwawień
 • endoskopowym usuwaniem polipów oraz szerokim zakresem zabiegów endoskopowych terapeutyczno - diagnostycznych
 • diagnostyką i leczeniem choroby refluksowej przełyku - monitorowanie
 • 24- godzinne pH- metrii
 • transplantacją flory jelitowej
 • diagnostyką nowotworów przewodu pokarmowego
 • leczeniem pacjentów z chorobami autoimmunologicznymi wątroby i uszkodzeniami toksycznymi wątroby
 • kwalifikacją pacjentów ze schyłkową marskością wątroby do leczenia transplantacyjnego
 • leczeniem ostrego i przewlekłego zapalenia trzustki

W ramach Oddziału istnieją 4 stanowiska łóżkowe w sali wzmożonego nadzoru, dedykowane pacjentom z ostrymi stanami gastroenterologicznymi, umożliwiającymi postępowanie reanimacyjne, wyposażone w aparaturę monitorującą, aparaty do prowadzenia sztucznego oddychania oraz defibrylator z kardiowerterem.

Rocznie Oddział może hospitalizować do 2000 chorych. W ramach działalności Oddziału istnieje Poradnia Gastroenterologiczna, Poradnia Hepatologiczna oraz Poradnia Reumatologiczna.

Polityka prywatności