Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Oddział Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych

Lekarz Kierujący Oddziałem: lek. med. Jolanta Chodacka-Tukiendorf
Z-ca lekarza kierującego oddziałem: lek. med. Krzysztof Olszewski
Pielęgniarka oddziałowa: mgr Bożena Jarosławska-Brzezińska 
Telefony:  
pokój lekarzy: 84 677 36 25
punkt pielęgniarek: 84 677 36 40
sekretariat: 84 677 36 30
Ilość łóżek: 33
Lokalizacja: V piętro, blok A

 

Inne informacje:

W ramach Oddziału istnieje 2 łóżkowa sala wzmożonego nadzoru, umożliwiająca postępowanie reanimacyjne, wyposażona w aparaturę monitorującą, aparat do prowadzenia sztucznego oddychania oraz defibrylator z kardiowerterem. Oddział przygotowuje pacjentów do cytoterapii. 

Działalność ogólnointernistyczna prowadzona jest na 33 łóżkach ze szczególną preferencją schorzeń przewodu pokarmowego oraz ostrych zatruć. Lekarze wykonują badania endoskopowe przewodu pokarmowego w Zakładzie Endoskopii.

Rocznie Oddział może hospitalizować od 800 do 1000 chorych. W ramach działalności Oddziału istnieje Poradnia Chorób Metabolicznych oraz Poradnia Gastroenterologiczna. Poradnie Metaboliczne czynne są codziennie, natomiast Gastroenterologiczna 2 razy w tygodniu.

Polityka prywatności