Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej

Oddział Chirugii

Lekarza Kierującego Oddziałem: dr n. med. Tomasz Romanowicz
Z-ca Lekarza Kierującego Oddziałem: lek. med. Andrzej Traczyk
Pielęgniarka oddziałowa mgr Diana Bryk
   
   
Telefony:  
pokój lekarzy: 84 677 35 24
punkt pielęgniarek: 84 677 35 35
sekretariat: 84 677 35 30
Ilość łóżek: 40
Lokalizacja: III piętro, blok A


Inne informacje:

Oddział Chirurgii rozpoczął działalność 22 września 1998 r. Ordynatorami Oddziału byli: dr n. med. Zbigniew Waga (1998 – 2004) i dr n. med. Krzysztof Korneta (2004 – 2012). Do 2012 r. funkcję zastępców Ordynatora pełnili: lek. med. Jerzy Mazur oraz lek. med. Jan Adamczyk. Od 2012 r. funkcję Ordynatora pełni lek. med. Jan Adamczyk, a stanowisko z-cy Ordynatora dr Tomasz Romanowicz. Od początku działalności Oddziału obowiązki Pielęgniarki Oddziałowej pełni mgr piel. Teresa Dziuba. 

Oddział został utworzony na bazie Oddziału Chirurgii Ogólnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Zamościu, z którego przeniesiony został cały personel medyczny. Początkowo Oddział działał pod nazwą Oddział Chirurgii Ogólnej, następnie w pierwszym roku działalności został przemianowany na Oddział Chirurgii z Neurotraumatologią, Chirurgią Naczyniową i Ośrodkiem Urazów Wielonarządowych. Na oddziale pracowali specjaliści chirurgii ogólnej oraz lekarze innych specjalności chirurgicznych, tj. neurochirurgii (dr Adam Harasimiuk) oraz chirurgii naczyniowej (dr Marek Durakiewicz). Pododdziały Chirurgii Naczyniowej oraz Neurochirurgii działały w ramach oddziału chirurgicznego do 2006 r. W tym samym roku, po utworzeniu samodzielnych Oddziałów Chirurgii Naczyniowej i Neurochirurgii, Oddział powrócił do starej nazwy Oddziału Chirurgii Ogólnej, pod którą działał do 2009 r., kiedy utworzono Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej.

W okresie działalności Oddziału zmienił się jego zakres. W pierwszy okresie działalność medyczna koncentrowała się głównie na chirurgii gastroenterologicznej oraz urazów wielonarządowych. Znaczna rolę na tym etapie odegrał Zakład Endoskopii kierowany przez lek. med. Roberta Zymona, a działającego w ramach oddziału chirurgicznego. W Zakładzie rozwinięto nowoczesne zaawansowane procedury endoskopowe stosowane w chirurgii gastroenterologicznej oraz onkologicznej. Następnie zakres zabiegów poszerzył się wraz z zatrudnieniem specjalistów z zakresu chirurgii naczyniowej oraz neurochirurgii. Utworzenie samodzielnych oddziałów Chirurgii Naczyniowej i Neurochrurgii oraz zdobywanie przez lekarzy dodatkowych specjalizacji chirurgicznych spowodowało kolejną zmianę profilu oddział w kierunku onkologicznym.

Obecna aktywność oddziału obejmuje chirurgię Onkologiczną, Gastroenterologiczna (w tym zabiegi laparoskopowe i endoskopowe), Endokrynologiczna (głównie tarczyce i przytarczyce) z niewielkim udziałem urazów wielonarządowych. W ramach Oddziału działa pracownia ultrasonograficzna, w której oprócz badań chirurgicznych wykonywane są również zabiegi mało inwazyjne. Przy Oddziale działa Poradnia Chirurgiczna i Poradnia Proktologiczna.

W 2008 r. rozpoczęto na szeroką skalę wykonywanie mastektomii w raku piersi a następnie zabiegów oszczędzających pierś. Od pozyskania ręcznego detektora promieniowania gamma w 2011 r. wdrożono procedurę węzła wartowniczego w raku piersi oraz czerniaka. W 2012 r. zakupiono urządzenie do termoablacji falami o częstotliwości radiowej, co spowodowało poszerzenie zakresu wykonywania operacji onkologicznych. Na 40 łóżkach Oddział realizuje świadczenia z zakresu chirurgii ogólnej oraz chirurgii onkologicznej oraz pozostaje jedynym oddziałem chirurgii onkologicznej na terenie Lubelszczyzny poza ośrodkami działającymi w Lublinie.

Od początku działalności Oddziału tytuł specjalisty z zakresu chirurgii ogólnej uzyskało 8 lekarzy, tytuł specjalisty z zakresu chirurgii onkologicznej 3 lekarzy. W 2007 r. pracę doktorską obronił dr Tomasz Romanowicz.

W skład personelu lekarskiego wchodzą: Tomasz Romanowicz, Krzysztof Siejczuk, Beata Gwoździak, Zbigniew Żołyński, Jerzy Pukaluk, Marek Mazurek, Lech Brogowski, Andrzej Traczyk, Anna Marzec i Marek Siemczyk

Na oddziale zatrudnionych jest 29 pielęgniarek oraz 2 pielęgniarki w Poradni Chirurgicznej, w tym 5 posiada tytuł magistra pielęgniarstwa, 12 tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego oraz 14 tytuł licencjata pielęgniarstwa. Obsługę Oddziału stanowi 7 osób, w tym 2 sekretarki medyczne, 4 salowe i referent. 

 

Polityka prywatności