Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Oddział Neonatologii

Lekarz Kierujący Oddziałem: lek. med. Marzena Słomian
   
Pielęgniarka oddziałowa: Ewa Puchacz
   
Telefony:  
personel medyczny: 84 677 33 61
sekretariat: 84 677 33 75
Ilość łóżek: 48
Lokalizacja: parter, blok A

 

Inne informacje:

Oddział Neonatologii jest jednostką III stopnia w systemie Trójstopniowej Opieki Perinatalnej. 
Sprawuje opiekę nad noworodkami zdrowymi na Oddziale Położniczym, gdzie znajduje się 28 miejsc dla dzieci, oraz nad noworodkami chorymi na odcinku Patologii i Intensywnej Terapii, który liczy 20 miejsc. 
Naszymi pacjentami są dzieci urodzone w tutejszym szpitalu, jak również skierowane do nas z okolicznych Szpitali Powiatowych lub Szpitali Klinicznych oraz po pobycie w domu. 
Zakres działalności Oddziału obejmuje diagnostykę, intensywna terapię i leczenie zachowawcze noworodków do wypisu ze szpitala. Hospitalizujemy dzieci urodzone przedwcześnie, z niską urodzeniową masą ciała, z niewydolnością oddechową i krążeniową, zakażeniem, wadami wrodzonymi, problemami neurologicznymi, hematologicznymi, żywieniowymi. 

W czasie hospitalizacji wykonujemy przesiewowe badanie słuchu, przesiewowe badanie pulsoksymetryczne, stosujemy inwazyjne i nieinwazyjne metody wsparcia oddechowego, kompletne i częściowe żywienie pozajelitowe, żywienie dojelitowe, badanie dna oka w kierunku retinopatii wcześniaków. Dysponując aparatem usg i przenośnym aparatem rtg wykonujemy przyłóżkową diagnostykę radiologiczną, utrasonograficzną i echokardiograficzną. 

Współpracujemy z kardiologami dziecięcymi, chirurgiem dziecięcym, ortopedą, pulmonologiem, neurologiem, neurologopedą, okulistą, laryngologiem, audiologiem, certyfikowanym fizjoterapeutą metodą NDT-Bobath, certyfikowanym diagnostą metodą Prechtla. 

Dysponując takimi możliwościami sprawujemy wielokierunkową, wielospecjalistyczną opiekę nad wcześniakami i chorymi dziećmi. 
Personel Oddziału stanowi 6 lekarek- specjalistek neonatologii i pediatrii, 4 lekarki rezydentki, 17 pielęgniarek i 12 położnych ze specjalizacją z pielęgniarstwa neonatologicznego, pediatrycznego, chirurgicznego, anestezjologicznego, położniczego, licencjatami bądź po studiach magisterskich. 

Czystości i porządku na Oddziale pilnuje 6 salowych. Nad dokumentacją medyczną Oddziału, sprawami gospodarczymi i rejestracją do Poradni Neonatologicznej czuwa sekretarka medyczna, prowadząca równocześnie sekretariat Oddziału. 

Od 2007 roku szczycimy się tytułem „Szpital Przyjazny Dziecku”, kiedy to uzyskaliśmy najwyższą w Polsce maksymalną ilość punktów. Od tego czasu corocznie obchodzimy Światowy Tydzień Promocji Karmienia Piersią. W obchodach biorą udział dzieci i nauczyciele z zaprzyjaźnionej z nami Szkoły Podstawowej nr 2 im.Henryka Sienkiewicza.

Przy Oddziale działa Poradnia Neonatologiczna, która kontynuuje opiekę nad dziećmi po wypisie ze szpitala. Przy Poradni Neonatologicznej funkcjonuje Punkt Porad Laktacyjnych, gdzie nieodpłatnie pomagamy matkom w rozwiązywaniu problemów z karmieniem naturalnym. Udzielamy również porad laktacyjnych telefonicznie pod numerami 84 677 34 84 i 84 677 33 61.

 

Polityka prywatności