Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Oddział Neonatologii

Lekarz Kierujący Oddziałem: lek. med. Marzena Słomian
   
Położna Oddziałowa: Ewa Puchacz
   
   
Telefony:  
Punkt Położnych Rooming-in: 84 677 31 44
Punkt Pielęgniarek i Położnych Patologia Noworodka: 84 677 33 61
Gabinet lekarski: 84 677 33 62
sekretariat: 84 677 33 75
Ilość łóżek: Rooming-in - 20
Patologia i Intensywna Terapia Noworodka - 20
Lokalizacja: Rooming-in - II piętro blok C
Oddział Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka - parter, blok A

 

Inne informacje:

Oddział Neonatologii jest jednostką III stopnia w systemie Trójstopniowej Opieki Perinatalnej. Zakresem swojego działania obejmuje opiekę nad noworodkami zdrowymi na Oddziale Położniczym oraz nad noworodkami chorymi na Oddziale Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka.

Na Położnictwie w salach 2.osobowych w systemie rooming-in przebywają razem ze swoimi mamami zdrowe noworodki. Wszystkie czynności pielęgnacyjne, szczepienia, testy przesiewowe bibułowe, przesiewowe badanie słuchu, przesiewowe badanie pulsoksymetryczne odbywają się w obecności matek. Od pierwszych chwil zachęcamy mamy do karmienia piersią, uczymy technik przystawiania noworodka do piersi, radzimy jak prawidłowo rozwijać laktację a w razie problemów z karmieniem oferujemy profesjonalną pomoc doradcy laktacyjnego.

Udzielamy również telefonicznie porad laktacyjnych matkom już po wypisie do domu pod numerami telefonów 846773144 846773361.

Na odcinku Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka leczone są dzieci urodzone w naszym szpitalu, jak również skierowane do nas z okolicznych Szpitali Powiatowych. Są to noworodki urodzone przedwcześnie, noworodki z małą urodzeniową masa ciała, w stanach zagrożenia życia, z niewydolnością oddechową i krążeniową, zakażeniem, wadami wrodzonymi, problemami neurologicznymi, hematologicznymi, żywieniowymi, wymagające intensywnego nadzoru oraz zastosowania wysokospecjalistycznych procedur medycznych. Stosujemy inwazyjne i nieinwazyjne metody wsparcia oddechowego, kompletne i częściowe żywienie pozajelitowe, żywienie dojelitowe, badanie dna oka w kierunku retinopatii wcześniaków. Dysponując aparatem Usg i przenośnym aparatem Rtg wykonujemy przyłóżkową diagnostykę radiologiczną, utrasonograficzną i echokardiograficzną. Współpracujemy z kardiologami dziecięcymi, chirurgiem dziecięcym, ortopedą, pulmonologiem, neurologiem, neurologopedą, okulistą, laryngologiem, audiologiem, certyfikowanym fizjoterapeutą metodą NDT-Bobath, certyfikowanym diagnostą metodą Prechtla.

Dysponując takimi możliwościami sprawujemy wielokierunkową, wielospecjalistyczną opiekę nad wcześniakami i chorymi dziećmi.

Personel Oddziału stanowi 6 lekarek - specjalistek neonatologii, 1 rezydentka, 11 pielęgniarek i 17 położnych ze specjalizacją z pielęgniarstwa neonatologicznego, pediatrycznego, chirurgicznego, anestezjologicznego, położniczego, z licencjatami bądź po studiach magisterskich.

Nad dokumentacją medyczną Oddziału, sprawami gospodarczymi czuwa sekretarka medyczna, prowadząca równocześnie sekretariat Oddziału.

Od 2007 roku szczycimy się tytułem „Szpital Przyjazny Dziecku”, kiedy to uzyskaliśmy najwyższą w Polsce maksymalną ilość punktów. Od tego czasu corocznie obchodzimy Światowy Tydzień Promocji Karmienia Piersią. W obchodach biorą udział dzieci i nauczyciele z zaprzyjaźnionej z nami Szkoły Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Zamościu.

Po wypisaniu do domu, noworodki wymagające kontroli specjalistycznej, pozostają pod opieką Poradni Neonatologicznej tel.846773232, przy której funkcjonuje też Punkt Porad Laktacyjnych, gdzie nieodpłatnie pomagamy matkom w rozwiązywaniu problemów z karmieniem naturalnym.

Oddział Neonatologii posiada akredytację do prowadzenia specjalizacji i staży kierunkowych.

Polityka prywatności