Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Dzierżawa i sprzedaż

Termin składania ofert
Data ogłoszenia
Opis przedmiotu zamówienia
Aktualny status
(data rozstrzygnięcia)
27.09.2021
23.09.2021
rozstrzygnięte
28.09.2021
15.09.2021
08.09.2021
unieważnione
05.05.2021
29.04.2021
unieważnione
21.08.2020
12.08.2020
rozstrzygnięte
10.09.2020
14.08.2020
06.08.2020
rozstrzygnięte
17.08.2020
05.08.2020
30.07.2020
rozstrzygnięte
18.08.2020
13.07.2020
08.07.2020
rozstrzygnięte
14.07.2020
23.07.2019
15.07.2019
rozstrzygnięte
24.07.2019
04.06.2019
27.05.2019
rozstrzygnięte
14.06.2019
26.10.2018
18.10.2018
rozstrzygnięte
29.10.2018
24.08.2018
14.08.2018
rozstrzygnięte
24.08.2018
23.04.2018
16.04.2018
rozstrzygnięte
23.04.2018
10.04.2018
29.03.2018
rozstrzygnięte
16.04.2018

Polityka prywatności