Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Dzierżawa i sprzedaż

Termin składania ofert
Data ogłoszenia
Opis przedmiotu zamówienia
Aktualny status
(data rozstrzygnięcia)
23.07.2019
15.07.2019
rozstrzygnięte
24.07.2019
04.06.2019
27.05.2019
rozstrzygnięte
14.06.2019
26.10.2018
18.10.2018
rozstrzygnięte
29.10.2018
24.08.2018
14.08.2018
rozstrzygnięte
24.08.2018
23.04.2018
16.04.2018
rozstrzygnięte
23.04.2018
10.04.2018
29.03.2018
rozstrzygnięte
16.04.2018
14.03.2018
09.03.2018
rozstrzygnięte
14.03.2018
02.03.2018
23.02.2018
rozstrzygnięte
12.03.2018
26.01.2018
15.01.2018
rozstrzygnięte
31.01.2018
25.01.2018
15.01.2018
unieważnione
28.12.2017
13.12.2017
rozstrzygnięte
09.01.2018
08.09.2017
01.09.2017
rozstrzygnięte
22.09.2017
02.08.2017
27.07.2017
unieważnione
03.08.2017
25.07.2017
rozstrzygnięte
10.08.2017

Polityka prywatności