Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Sprzedaż maszyn i urządzeń gospodarczych i medycznych

(AT.6112.12.1.2021)

Data ogłoszenia: 27.12.2021

Termin składania ofert: 05.01.2022

Aktualny status: unieważnione

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Załączniki do SIWZ
Wykaz maszyn i urządzeń
Sprzedaż maszyn i urządzeń projekt umowy
Formularz oferty
Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
11.02.2022. UNIEWAŻNIENIE
Powrót do listy

Polityka prywatności