Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Sprzedaż maszyn i urządzeń gospodarczych i medycznych

Data ogłoszenia: 08.01.2021

Termin składania ofert: 20.01.2021

Aktualny status: unieważnione

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Załączniki do SIWZ
Wykaz maszyn i urządzeń
Projekt umowy
Projekt umowy
Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
02.04.2021. Sprzedaż maszy i urządzeń wybór oferty 20210402 0001
Powrót do listy

Polityka prywatności