Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Sprzedaż kostki brukowej pochodzącej z rozbiórki

Data ogłoszenia: 30.07.2020

Termin składania ofert: 05.08.2020

Aktualny status: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 18.08.2020

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Załączniki do SIWZ
Sprzedaż kostki brukowej - wzór umowy
oferta
Wykaz materiałów na sprzedaż
Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
18.09.2020. Informacja o wyborze oferty
Powrót do listy

Polityka prywatności