Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Dzierżawa powierzchni z przeznaczeniem na ustawienie bankomatu

Data ogłoszenia: 30.09.2021

Termin składania ofert: 12.10.2021

Aktualny status: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 28.10.2021

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Załączniki do SIWZ
Bankomat wzór umowy
Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
11.10.2021. Zmiana treści ogłoszenia - OGŁOSZENIE bankomat.pdf
28.10.2021. Bankomat rozstrzygnięcie
Powrót do listy

Polityka prywatności