Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Dzierżawa parkingu z przeznaczeniem na postój taksówek - dla dwóch pojazdów osobowych

(AT.2014.3.2021)

Data ogłoszenia: 19.08.2021

Termin składania ofert: 27.08.2021

Aktualny status: unieważnione

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Załączniki do SIWZ
Wzór Umowy postój taksówek
Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
Postój taksówek - ogłoszenie
Wzór Umowy postój taksówek
31.08.2021. informacja
Powrót do listy

Polityka prywatności