Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Dzierżawa powierzchni z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej handlowej o profilu medycznym

(At.2014.6.2021)

Data ogłoszenia: 30.12.2021

Termin składania ofert: 10.01.2022

Aktualny status: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 10.01.2022

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Załączniki do SIWZ
Projekt umowy na dzierżawę powierzchni - działalność handlowa
Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
10.01.2022. ACS Audika wybór oferty
Powrót do listy

Polityka prywatności