Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Sprzedaż maszyn i urządzeń gospodarczych i medycznych

Data ogłoszenia: 12.08.2020

Termin składania ofert: 21.08.2020

Aktualny status: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 10.09.2020

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Załączniki do SIWZ
oferta
Sprzedaż maszyn i urządzeń projekt umowy
Wykaz maszyn i urządzeń - załącznik nr 1
Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
18.09.2020. Informacja o wyborze oferty
Powrót do listy

Polityka prywatności