Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Sprzedaż maszyn i urządzeń gospodarczych i medycznych

(AT.6112.12.1.2021)

Data ogłoszenia: 11.02.2022

Termin składania ofert: 25.02.2022

Aktualny status: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 04.03.2022

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Załączniki do SIWZ
Wykaz maszyn i urządzeń luty 2022 r.
Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
11.03.2022. Wybór oferty
Powrót do listy

Polityka prywatności