Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę parkingu z przeznaczeniem na postój taksówek dla pojazdów osobowych

Data ogłoszenia: 06.07.2022

Termin składania ofert: 15.07.2022

Aktualny status: unieważnione

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Plik do pobrania

Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
19.07.2022. Unieważnienie przetargu
Powrót do listy

Polityka prywatności