Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Dzierżawa pomieszczeń z przeznaczeniem na działalność biurową

(AT.2014.3.2022)

Data ogłoszenia: 16.09.2022

Termin składania ofert: 26.09.2022

Aktualny status: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 26.09.2022

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Załączniki do SIWZ
Dzierżawa pomieszczeń biurowych - projekt umowy
Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
28.09.2022. Dzierżawa pomieszczeń wybór oferty
Powrót do listy

Polityka prywatności