Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Dzierżawa pomieszczeń z przeznaczeniem na działalność biurową

(AT.2014.4)

Data ogłoszenia: 23.09.2021

Termin składania ofert: 27.09.2021

Aktualny status: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 28.09.2021

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Załączniki do SIWZ
Wzór umowy - działalność biurowa
Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
05.10.2021. Działalność biurowa - wybór oferty
Powrót do listy

Polityka prywatności