Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Sprzedaż tomografu komputerowego LightSpeed VCT prod. GE Medical Systems

(AIK.2123.1.9.2022)

Data ogłoszenia: 18.10.2022

Termin składania ofert: 25.10.2022

Aktualny status: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 25.10.2022

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Załączniki do SIWZ
Formularz oferty
Wzór umowy
Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
21.10.2022. Wyjaśnienie
25.10.2022. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
Powrót do listy

Polityka prywatności