Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Dzierżawa powierzchni z przeznaczeniem na ustawienie i montaż automatów z gorącymi i zimnymi napojami

(AT.2014.1.2023)

Data ogłoszenia: 15.03.2023

Termin składania ofert: 23.03.2023

Aktualny status: unieważnione

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Załączniki do SIWZ
Wzór Umowy kawomaty
Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
29.03.2023. Unieważnienie
Powrót do listy

Polityka prywatności