Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Dzierżawa placu z przeznaczeniem na plac do nauki jazdy

Data ogłoszenia: 06.08.2020

Termin składania ofert: 14.08.2020

Aktualny status: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 17.08.2020

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Załączniki do SIWZ
Nauka Jazdy projekt umowy
Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
26.08.2020. wybór oferty
Powrót do listy

Polityka prywatności