Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Sprzedaż maszyn iurządzeń gospodarczych i medycznych

Data ogłoszenia: 29.09.2021

Termin składania ofert: 08.10.2021

Aktualny status: unieważnione

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Załączniki do SIWZ
Formularz oferty
Sprzedaż maszyn i urządzeń projekt umowy
Wykaz maszyn i urządzeń
Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
14.12.2021. Unieważnienie przetargu.pdf
Powrót do listy

Polityka prywatności