Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Sprzedaż maszyn i urządzeń gospodarczych i medycznych

Data ogłoszenia: 29.04.2021

Termin składania ofert: 05.05.2021

Aktualny status: unieważnione

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Załączniki do SIWZ
Formularz oferty
Sprzedaż maszyn i urządzeń projekt umowy
Wykaz maszyn i urządzeń
Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
18.06.2021. unieważnienie przetargu
Powrót do listy

Polityka prywatności