Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Dzierżawa powierzchni z przeznaczeniem na ustawienie i montaż automatów z gorącymi i zimnymi napojami

(AT.2014.1.2023)

Data ogłoszenia: 09.02.2023

Termin składania ofert: 15.02.2023

Aktualny status: unieważnione

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Załączniki do SIWZ
Umowa kawomaty 2023
Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
21.02.2023. Kawomaty wybór oferty
23.02.2023. Kawomaty unieważnienie
Powrót do listy

Polityka prywatności