Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Ustawienie i montaż automatu z gorącymi napojami (ok. 1m2) na parterze Wojewódzkiej Przychodni Specjalistycznej - 1 szt,

(AT.2014.1.2023)

Data ogłoszenia: 20.04.2023

Termin składania ofert: 27.04.2023

Aktualny status: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 28.04.2023

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Załączniki do SIWZ
Automat z gorącymi napojami wzór umowy
Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
28.04.2023. Informacji o wyborze oferty
Powrót do listy

Polityka prywatności