Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

2006

Figura Ojca Pio dla kaplicy szpitalnej

W niedzielę 26 marca w kościele Ojców Franciszkanów pw. Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Zamościu ksiądz Jarosław Cielecki - Dyrektor Watykańskiego Serwisu Informacyjnego odprawił Mszę Świętą, w trakcie której poświęcił figurę Świętego Ojca Pio, ofiarowaną dla kaplicy naszego szpitala.

Biała Niedziela w Miączynie

Ponad 330 mieszkańców gminy Miączyn skorzystało z porad lekarzy specjalistów z naszego szpitala w ramach „Białej Niedzieli”, która odbyła się w tej miejscowości 26 marca br. W Miączynie czynnych było dziewięć poradni: rehabilitacyjna, dwie okulistyczne, ginekologiczna, dwie kardiologiczne, larynogologiczna, neurologiczna i gastroenterologiczna i wykonywano badania USG i EKG.

Konwent Szpitali Zamojszczyzny

W Zamojskim Ratuszu 10 marca br. dyrektorzy ośmiu szpitali Zamojszczyzny podpisali porozumienie o utworzeniu Konwentu Szpitali Zamojszczyzny. Porozumienie powstało, aby m. in. poprzez „wypracowanie” wspólnej polityki zdrowotnej zapewnić spójność świadczeń medycznych w naszym regionie, promować usługi medyczne i szpitale, eliminować „białe plamy” w opiece zdrowotnej, prowadzić wspólną politykę kadrową, stworzyć lobby na rzecz powstawania i rozwoju nowych usług medycznych.

I Zamojskie Warsztaty Szkoleniowe

W warsztatach, których tematem były „Aktualne aspekty w zarządzaniu ochroną zdrowia” uczestniczyli: Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia -Jerzy Miller , Stanisław Gogacz Wicemarszałek Województwa Lubelskiego, dr hab. Andrzej Drop Prorektor Akademii Medycznej w Lublinie, prof. Leszek Wdowiak Konsultant Krajowy ds. Zdrowia Publicznego, Elżbieta Fałdyga Dyrektor Lubelskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, przedstawiciele Państwowego Zakładu Higieny, Akademii Medycznej w Lublinie, administracji rządowej i samorządowej, dyrektorzy publicznych i niepublicznych placówek ochrony zdrowia z województwa lubelskiego oraz pracownicy SPSW im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu.

Dzień Chorego

Z okazji Światowego Dnia Chorego przypadającego 11 lutego, Ksiądz Biskup Jan Śrutwa wraz z ks. Józefem Rzechułą Diecezjalnym Duszpasterzem Służby Zdrowia, ks. Stanisławem Nazarczukiem Kapelanem „Starego Szpitala”, ks. Lesławem Hypiakiem Kapelanem Szpitala w Lubaczowie, ks. Czesławem Szczerbą Kapelanem naszego szpitala odprawili w kaplicy Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II Mszę Świętą w intencji chorych.

Telekardiologia

Już prawie kwartał funkcjonuje system telemedycyny mający zastosowanie w leczeniu ostrych zespołów wieńcowych, którego centrum jest Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu. W ubiegłym tygodniu odbyło się w szpitalu spotkanie podsumowujące pierwsze trzy miesiące funkcjonowania systemu.

Sympozjum z sercem do...

"Z sercem do stawów, kości i skóry drogą przez nerki" W Zamościu w dniach 13 –15 stycznia, po raz piąty, odbyło się sympozjum naukowo-szkoleniowe z cyklu „Z sercem do....".

Polityka prywatności