Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

2023

Ważne zmiany od stycznia 2023 r. Każdy emeryt lub rencista otrzyma legitymację ZUS w formie elektronicznej - mlegitymację

30.01.2023

Ważne zmiany od stycznia 2023 r. Każdy emeryt lub rencista otrzyma legitymację ZUS w formie elektronicznej – mLegitymację mLegitymacja to elektroniczna wersja legitymacji emeryta-rencisty, którą dotychczas ZUS wydawał w formie plastikowej karty.

Oficjalne otwarcie pracowni diagnostycznych w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej

30.01.2023

W Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu 20.01.2023 r został zaprezentowany nowy sprzęt oficjalne otwarcie pracowni diagnostycznych w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej oraz zakończenie inwestycji w obrębie instalacji tlenowej i infrastruktury informatycznej.

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” – edycja 2023 - diagnoza potrzeb

05.01.2023

Miasto Zamość planuje przystąpić do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów”– edycja 2023 – Moduł II Z uwagi na powyższe Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu prosi o kontakt osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia w postaci dostępu do usługi  tzw. „opieki na odległość” przy użyciu „opaski bezpieczeństwa” mającej na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości  samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych.

Szczepienia dzieci przeciwko Covid-19

04.01.2023

Informujemy, że Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu prowadzi szczepienia dzieci w wieku od 6 miesięcy do 11 lat przeciwko Covid-19 w godzinach od 800-1400. UWAGA! Zmiana numeru telefonu. Zapisy pod numerami telefonów 677 32 86 i 677 38 26.

Polityka prywatności