Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

2006

Czwarty Szpital w Polsce

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu zajął IV miejsce w rankingu 100 najlepszych szpitali w Polsce dziennika „Rzeczpospolita”. Jednocześnie szpital zajął I miejsce w rankingu najlepszych szpitali Województwa Lubelskiego.

Biała Niedziela

Podczas „Białej Niedzieli”, która odbyła się 8 października br. w Starym Zamościu z porad lekarz specjalistów z naszego szpitala skorzystało 160 osób.

60-lecie Oddziału Laryngologii w Zamościu

W dniach 21 – 22 września br. w Zamościu odbyła się Konferencja Naukowo-Szkoleniowa z okazji 60-lecia Oddziału Laryngologii w Zamościu. Obchody rocznicy rozpoczęła Msza Święta odprawiona w Katedrze Zamojskiej, w intencji Oddziału Laryngologii naszego szpitala. Po mszy rozpoczęła się konferencja. Jej uczestników powitali: dr n med. Krzysztof Polberg Ordynator Oddziału Laryngologii z Chirurgią Twarzo-Szczękową naszego szpitala i dr Andrzej Mielcarek Dyrektor Szpitala.

Szpital z certyfikatem

Nasz szpital otrzymał 20 września 2006 r. Certyfikat Zarządzania Jakością ISO 9001:2000. Certyfikat zaświadcza, że szpital stosuje system zarządzania zgodny z wymaganiami międzynarodowej normy ISO 9001:2000 w zakresie: usług medycznych stacjonarnych i ambulatoryjnych oraz diagnostyki, leczenia, pielęgnowania, rehabilitacji, profilaktyki i promocji zdrowia.

Wręczenie certyfikatu jakości

Szkoła rodzenia

Na początku bieżącego roku minęła 10 rocznica powstania Szkoły Rodzenia działającej przy Oddziale Ginekologiczno-Położniczym naszego szpitala.

Wyprzedzanie raka

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu został zakwalifikowany przez Ministerstwo Zdrowia, w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych, do realizacji: „Programu badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego”. Program finansowany przez Ministerstwo Zdrowia obejmuje wykonanie do końca bieżącego roku 250 badań kolonoskopowych u osób z grup podwyższonego ryzyka zachorowania na nowotwory jelita grubego.

Polityka prywatności