Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

2006

Resocjalizacja w Szpitalu

Od prawie pół roku w naszym szpitalu pracują więźniowie z Oddziału Zewnętrznego Zakładu Karnego w Zamościu. Skazani osadzeni w sąsiadujące ze szpitalem placówce penitencjarnej wykonują na rzecz szpitala bezpłatnie prace, które mają służyć ich resocjalizacji.

Implantacje stengraftów

W lipcu tego roku dr n. med. Marek Durakiewicz Ordynator Oddziału Chirurgii Naczyniowej z dr hab. n. med. Tomaszem Jargiłło z Zakładu Radiologii Zabiegowej i Neuroradiologii Akademii Medycznej w Lublinie wykonali jednocześnie dwa zabiegi implantacji stentgraftów rozwidlonych u chorych z tętniakami aortalno-biodrowymi.

Gastroskop dla szpitala

Spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej SIPMA: SIPMA S.A. Lublin, Agro Trading Sp z o.o. Lublin i Sip–Mot S.A. Zamość zakupiły videogastroskop dla Oddziału Gastroenterologii, Onkologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu.

Przesiewanie raka

Oddział Urologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu rozpoczął realizację programu bezpłatnych badań profilaktycznych służących wczesnemu wykrywaniu nowotworów stercza (prostaty).

Ekologicznie i zdrowo - rajd rowerowy

Strajk zawieszony

W piątym dniu strajku lekarzy, 2 czerwca br., Komitet Strajkowy Lekarzy oraz Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu osiągnęły porozumienie w sprawie realizacji pierwszego postulatu strajkowego, dotyczącego 30% wzrostu wynagrodzeń podstawowych.

Biała Niedziela odwołana

Zaplanowana na 21 maja br. „Biała Niedziela” w Starym Zamościu, której organizatorem miał być Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu zostaje odwołana. Stało się tak ponieważ lekarze pracujący w szpitalu w dniu dzisiejszym (tj. piątek, 19 maja, o godz. 1030) zażądali od dyrekcji szpitala odstąpienia od organizacji „Białej Niedzieli”.

Polityka prywatności